Kösem Sultan Raşa Hatun kimdir

Kösem Sultan Raşa Sultan,raşa hatun kimdir,

Kösem Sultan Raşa Hatun kimdir

Mahfiruz Hatice Valide Sultan (c. 1590 - 26 Ekim 1620, İstanbul), Osmanlı Padişahı II. Osman'ın annesi ve Sultan I. Ahmed'in ilk gözdesidir.

1/ 4
Kösem Sultan Raşa Hatun kimdir

1589'da Kuzey Kafkasya'da dünyaya geldi. Babası Çerkes-Kabardey'lerin Kral Hanedanına mensup olan Prens Alkas Çerkassky'dir. Büyük dedesi Prens Çerkes Bitu Mustafa Paşa Çerkassky, Sultan I. Süleyman'ın eşi Mahidevran Sultan'ın yeğeninin torunlarıdır. Henüz çocuk yaşta Saray'ın Kahyası olan Servazat Hatun tarafından Saray'a alınıp özel tahsil ve terbiye edilmiştir. Çerkes olan Handan Sultan'ın beğenini kazandığından genç Padişah Sultan I. Ahmed ile Şubat 1604 tarihinde evlendirilmiştir.

2/ 4
Kösem Sultan Raşa Hatun kimdir

Sultan I. Ahmed'den en büyük çocuğu II. Osman'ın annesi olmuştur.Onun yanı sıra Şehzade Mehmedi , Şehzade Bayezidi ve Şehzade Hüseyini dünyaya getirmiştir.

Kız kardeşi Şahincan Hatun daha sonra Abaza Mehmed Paşa ile evlendirilmiştir.

Oğlu Genç Osman'ın 1618'de 14 yaşındayken tahta geçmesi üzerine Valide Sultan oldu. Kendisine Devletlu İsmetlu Mâh-Firûze Hadice Valide Sultan Ahiyât üs-Şan Hazretleri unvanıyla hitap edilirdi. 1620'de oğlunun saltanatı sırasında öldü. 2 yıl sonra da oğlu tahttan indirilerek öldürüldü.

3/ 4
Kösem Sultan Raşa Hatun kimdir

4/ 4