2013 yılının en önemli magazin olayları

İşte ünlüler dünyasına damga vuran yaşanmışlıklar

2013 yılının en önemli magazin olayları

YILIN AYRILIĞI

İb­ra­him Tat­lı­ses, iki yıl ön­ce sür­priz bir şe­kil­de has­ta­ne oda­sın­da ev­len­di­ği Ay­şe­gül Yıl­dı­z’­dan, 29 Ka­sı­m’­da tek cel­se­de bo­şan­dı. 14 Mart 2011’de si­lah­lı sal­dı­rı­ya uğ­ra­dık­tan son­ra ba­şın­dan bir an ol­sun ay­rıl­ma­yan Ay­şe­gül Yıl­dı­z’­dan Elif Ada isim­li bir kı­zı olan Tat­lı­se­s’­in sür­priz bo­şan­ma­sı ma­ga­zin dün­ya­sı­na bom­ba gi­bi düş­tü.

1/ 10
2013 yılının en önemli magazin olayları

YILIN ÇiFTi

Mo­da­cı Öz­gür Ma­su­r’­un 15 Mar­t’­ta İs­tan­bul Fas­hi­on­We­ek’­te dü­zen­le­di­ği de­fi­le­de ta­nı­şan oyun­cu Ba­de İş­çil ve iş ada­mı Mal­koç Sü­alp, iki haf­ta içe­ri­sin­de ev­len­me­ye ka­rar ver­di. Çift 31 Ma­yı­s’­ta rü­ya gi­bi bir tö­ren­le ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di.

2/ 10
2013 yılının en önemli magazin olayları

YILIN KONSERi

Dünyaca ünlü Barbadoslu pop şarkıcı Rihanna, “Diamonds World Tour” kapsamında İstanbul İnönü Stadı’nda konser verdi. Rihanna’nın mayıs ayında verdiği konser 2013’ün en çok konuşulan müzik etkinliklerinden oldu. Konseri 40 bin kişi izledi. Ünlü şarkıcı, kostümleri, dansları ve şarkılarıyla büyük ilgi gördü.

3/ 10
2013 yılının en önemli magazin olayları

YILIN SKANDALI

Magazin dünyasının en büyük skandalı ise ocak ve ağustos aylarında yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Öz­ge Öz­pi­rinç­ci, Ne­hir Er­do­ğan, En­gin Gü­nay­dın, Sarp Apak, İl­ker Ak­sum, Meh­met Er­dem, Ko­ray Can­de­mir, Er­sin Kor­kut ve En­gin Al­tan Düz­ya­tan gibi ünlüler de takibe takıldı.

4/ 10