Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

Ekranların ve sinemanın ünlü ve bekar kadınları, evleneceği erkekte aradıkları özellikleri açıkladı. Hazal Kaya, Ezgi Mola ve Özge Özpirinçci evlilik yolunda emin adımlarla yürümek istedikleri ‘İdeal Koca’yı tarif ettiler.

1/ 9
Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

Öz­ge Öz­pi­rinç­ci ev­le­ne­ce­ği erk­ekte ara­dı­ğı özel­lik­le­ri şöy­le sı­ra­la­dı: “Sa­na ak­se­su­ar mu­ame­le­si yap­maz. Se­ni ön­ce in­san son­ra ka­dın ola­rak gö­rür.

2/ 9
Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

 Bü­yür­ken en az bir hay­van bes­le­miş­tir. Bir can­lı­nın so­rum­lu­lu­ğu­nu al­ma­yı bi­lir ki, bu da onun iyi bir ba­ba ola­ca­ğı­nı gös­ter­ge­si­dir.

3/ 9
Ünlü isimler ideal kocayı tarif etti

"Ken­di se­si­ne aşık de­ğil­dir. Ko­nuş­ma­yı bil­di­ği gi­bi din­le­me­yi de bi­lir.”

4/ 9