Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

Evlilik ve bağlılık konusunda genel eğilim, bireysellik, rol dağılımında farklılık ve evliliklerde eşit haklara yönelik bir yol izliyorsa evlilikler gelecekte nasıl olacak? Robert Sawyer isimli Kanadalı bilim kurgu yazarı, Neanderthal Parallax isimli üçlemesinde ilginç bir olasılığı gündeme getirir. Herkes biseksüeldir ve hem dişi hem de erkek eşlere sahiptir. Batı kültürünün evrim süreci çerçevesinde evliliklerin çok farklı şekillere evrileceğini söylemek mümkün. Kültürler birbiri ile karıştıkça ve farklı uygulamaların yeni versiyonlarını yarattıkça evlilikler giderek daha da farklı şekillere bürünecek. Batı öngörüler şöyle:

1/ 10
Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

• Bir görüşe göre hızlı tempolu, sürekli değişiklik ihtiyacının körüklendiği ve “anı-yaşama felsefesinin” benimsendiği günümüzde, ilişkilerin giderek kısa vadeli ve yüzeysel olması kaçınılmaz olabilir.

2/ 10
Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

• Teknolojinin ayrıca eskiden olduğu gibi gelecekte de evlilik ve seksi etkileyeceği düşünülüyor. Yakın gelecekte teknolojinin tuhaf ve bugün varolmayan türde ilişkilere zemin hazırlaması bekleniyor. Örneğin bilim kurgu yazarları insan-makine bileşiminden oluşan bireyler arasında romantik bir ilişkinin nasıl bir yol izleyeceği konusunda kurgusal tahminlerde bulunmaktalar.

3/ 10
Aşk, seks ve evliliğin geleceği üzerine senaryolar

• Başka bir senaryoya göre “gerçekte” varolan evliliklerin yerini sanal eşlerle kurulan evlilikler alabilir. Robotlarla yapılan evlilikler veya cinsel ilişkiler de bu çerçevede dikkate alınabilir.

4/ 10