Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Dünyadaki birçok sağlık kuruluşu ay çekirdeğinin sağlık açısından faydalarını doğruluyor. İşte size ay çekirdeğini günlük diyetinize eklemek istemeniz için 6 önemli sebep.

Eğlenceli olduğu kadar sağlık açısından da son derece faydalı olan ay çekirdeğinin faydalarını Medigold Tıp Merkezi Başhekimi Baha Aydoğ bakın nasıl açıkladı:

1/ 8
Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Kardiyovasküler faydalar

Çey­rek bar­dak ay­ çe­kir­de­ğiy­le gün­lük E vi­ta­mi­ni de­ğe­ri­ni­zin yüz­de 90’dan faz­la­sı­nı kar­şı­lar­sı­nız. Çe­kir­dek, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li rol oy­na­yan E vi­ta­mi­ni kay­na­ğı­dır. Kan do­la­şı­mı­nın ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı olur.

2/ 8
Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Kemik sağlığı

Ay­ çe­kir­de­ği mag­nez­yum zen­gi­ni­dir. Ay ­çe­kir­dek­le­rin­de bu­lu­nan ba­kır, çap­raz bağ­lan­tı ko­la­jen ve elas­ti­ne da­hil olan en­zim­le­rin fonk­si­yo­nu için ha­ya­ti önem ta­şır, ke­mik ve ek­lem­ler­de­ki güç ve es­nek­li­ği sağ­lar.

3/ 8
Ay çekirdeğinin 6 önemli faydası

Kanser önleme

Ay çekirdeği iyi bir selenyum kaynağıdır. Çeyrek bardaklık ayçiçeği, günlük almanız gereken selenyumun yüzde 30’dan fazlasını karşılayabiliyor. Selenyumun, zarar görmüş hücrelerde DNA onarımı ve sentezini sağladığı, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği ve vücudun eskimiş veya anormal hücrelerden kurtulmak için kullandığı kendi kendini imha mekanizması olan apaptozu uyardığı ortaya konmuştur.

4/ 8