Ayakta su içme konusunun bilimsel gerçeği

Ayakta su içme konusunun bilimsel gerçeği

''Peygamber efendimiz ayakta su içmeme hususunda da bizi uyarmıştır. bu sözün özüne bakıldığında yine bizim sağlığımız için etkileri çok büyüktür.''

1/ 8
Ayakta su içme konusunun bilimsel gerçeği

Bir hadisde ayakta su içmenin zararına şu şekilde işaret etmiştir:
…“Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz ki geri kusardı” (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).

2/ 8
Ayakta su içme konusunun bilimsel gerçeği

Yine aynı konu ile alakalı olarak;
“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unuturda içerse kusmaya çalışsın” buyurmuştur (Müslim eşribe Hadis 116)

3/ 8
Ayakta su içme konusunun bilimsel gerçeği

Bilimsel olarak açıklaması ;

4/ 8