Kanser riski taşıyan meslekler

Kanser riski taşıyan meslekler

Bu sektörde çalışanlarda bir cila hammaddesi olan, `formaldehite maruz kalma sonucunda özel tip baş-boyun kanserleri olan nazofarens kanseri ve sinonazal kanserler ile lösemi riskinin artış gösterdiği belirtiliyor.

1/ 17
Kanser riski taşıyan meslekler

Tahta işlemeciliğiyle uğraşan işçiler ve marangozlarda, uzun süreli tahta tozu ve ağaç işlemeciliğinde kullanılan zararlı hammaddelere maruz kalma sonucunda çeşitli kanserlerin topluma oranla daha çok görülebildiği belirtiliyor.

2/ 17
Kanser riski taşıyan meslekler

Gelişmiş ülkelerde kullanılan kurşun ve krom içeriği oldukça azaltılan su bazlı boyaların kanser oluşturma risklerinin azaldığına dikkat çekiliyor.

3/ 17
Kanser riski taşıyan meslekler

Özellikle kurşun içeriği yüksek olanlarda lösemi (kan kanseri) riski artarken; içerdikleri krom, benzidin ve PAH gibi zararlı maddeler nedeniyle akciğer, mesane kanseri ve mezotelyoma riskinde de artış görülebiliyor.

4/ 17