Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Mevsim geçişlerinde yaşanan yorgunluğu önlemek için beslenmede barbunyaya yer açın.

1/ 15
Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Bar­bun­ya vü­cu­da güç ve ener­ji ve­re­rek, be­den­sel ve zi­hin­sel yor­gun­lu­ğu gi­de­ri­yor.

2/ 15
Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Bu ne­den­le son­ba­har yor­gun­lu­ğu­na kar­şı tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­le­rin ba­şın­da ge­li­yor.

3/ 15
Sonbahar yorgunluğunun kalkanı

Romatizmaya da iyi geliyor

4/ 15