için kaldı

12 yıldır uygulanan tedbire karşı AYM'den ihlal kararı

12 yıldır uygulanan tedbire karşı AYM'den ihlal kararı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, malvarlığına uygulanan tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Bülent Akbacı, tapu iptali ve tescili talebiyle açılan davada, mal varlığına ilişkin uygulanan ihtiyati tedbirin uzun sürmesi ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Taşınmazlara 2006 ve 2007'de verilen tedbir kararının sürdüğünü bildiren Akbacı, 2018'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi Akbacı'nın mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde, kamu makamlarının, mülk üzerinde belirli bir süreyle hukuki tasarruflarda bulunulmasının sınırlandırılması bakımından geniş takdir yetkisi bulunduğu vurgulandı.

Ancak bu tedbirlerin uygulanmasının, mülk sahibine "aşırı külfet yüklememesi" gerektiğine işaret edilen gerekçede, mülkiyet hakkını sınırlandıran bir tedbirin uygulanmasının ölçülü olabilmesi için gerek kapsamı gerekse de süresi itibarıyla orantılı olarak uygulanması gerekmektedir" tespiti yapıldı.

17 taşınmazının tapu kaydına 2006, 2 taşınmazına ise 2007'de ihtiyati tedbir şerhi konulduğu, bireysel başvurunun inceleme tarihi itibarıyla tedbir kararlarının devam ettiği anlatılan gerekçede, "Bu tedbir süreci bir bütün olarak ele alındığında söz konusu sürenin makul olmadığı kuşkusuzdur. Bu durumda mülkiyet hakkının sınırlandıran tedbirin başvurucuya aşırı bir külfet yüklediği sonucuna varılmıştır" değerlendirmesi yer aldı.