AFAD, kendi hazırladığı raporu da dikkate almamış

AFAD, kendi hazırladığı raporu da dikkate almamış
Güncelleme:

11 ilimizi yerle bir edip, 45 binden fazla canı yitirmemize yol açan ve asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım sırasında eleştirilerin odağındaki AFAD'ın geçen yıl kendi yayımladığı risk değerlendirme raporunda yer alan 2023 yılı uyarılarının da AFAD tarafından dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

AFAD’ın 2022 yılında hazırladığı deprem senaryolarında, peş peşe meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay ve Adıyaman’a ilişkin uyarıları dikkat çekti.

Deprem senaryosunda Adıyaman için 19 Mart 2023’te 7.4 büyüklüğünde deprem beklendiği vurgulanırken, Hatay için ise riskin gün geçtikçe arttığı kaydedildi. AFAD’in olası depremler için kendi hazırladığı senaryosyu dikkate almadığı görüldü.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü’nün 2022 yılında yayımladığı 2021 yılı İl Afet Riski Azaltma Planı Raporu’nda, Adıyaman’da olası bir deprem ile ilgili senaryoların hazırlandığı belirlendi.

Raporda; “Yapılan analizler sonucunda, 5 ve üzeri depremlerin 20 yılda oluşma olasılığının yüzde 91, 6.1’den daha büyük depremlerin bölgede olma olasılığının 100 yıl olduğu hesaplatılmıştır. 4.00-4.50 arasındaki depremlerin ise her 5 yılda bir olma olasılığı yüzde 75’ken, 10 yılda bir olma olasılığı yüzde 91 olarak hesaplatılmıştır” tahminleri yapıldı.

Raporda, Samsat merkezli 5.5 ve Gölbaşı merkezli 7.4 büyüklüğünde iki ayrı deprem senaryosu da yer aldı. Olası bir depremin 19 Mart 2023’te meydana gelebileceğinin belirtildiği “deprem senaryosunda”, 5.5 büyüklüğündeki olası bir deprem ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı: “Samsat ilçesi, köyleri ve civarındaki ilçe ve köylerde yapıların yıkılması. Altyapı ve içme suyu hatlarının zarar görmesi. Zeminin alüvyon malzeme olmasından dolayı sıvılaşma olması ve yıkıcı etkinin artması.”

"MART 2023 ÇOK OLASI"

Raporda, 5.5 büyüklüğündeki depremin afete dönüşme nedenleri arasında ‘kentsel dönüşümdeki yavaşlık, yurttaşların kiriş, kolan gibi sistemlerde izin almadan binalarında yaptığı değişiklikler, karar vericilerin yeni yerleşime açılacak alanlarda imar planlaması esnasında imara esas etüt sonuçlarının değerlendirilmeden imara açmaları’ gösterildi.

Raporda, Adıyaman’daki binaların durumuna ilişkin şunlar açıklandı: “Adıyaman Merkez Belediyesi’nden temin edilen coğrafi koordinatları belli olan bina stok bilgisine göre, 33 mahallede 31 bin 175 bina verisi bulunmaktadır. Merkez ilçeye ait maksimum yer ivme haritasında 0.4 g’den büyük ivme değerine sahip alanlar ile zayıf zemine sahip olan alanlar çakıştırma analizleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 1570 binanın acil olarak bina risk değerlendirilmesi yapılması gereken bina oldukları hesaplanmış olup 4 ve üzeri katta olan bu binaların olası yıkıcı bir depremde hasar görebilme özelliğine sahip zemin üzerinde olduğu da tespit edilmiştir. Deprem hasar riski en yüksek mahallelerde 7 bin 279 adet bina olmakla birlikte yaşayan 59 bin 421 kişi bulunmaktadır.”

"DEPREM RİSKİ ARTIYOR"

Öte yandan Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve AFAD’ın 31 Mart 2022 yayımlanan İl Afet Riski Azaltma Planı’nda; olası bir depremde meydana geleceklerin sıralandığı görüldü. Raporda; “Son 35 yıldan beri bölgede gerilimi boşaltacak bir depremin olmayışı, gelecekte deprem olma riskini her geçen gün artırmaktadır. Antakya ve yakın çevresinde görülen yoğun tektonik rejim, kısa mesafede farklı zemin özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur” denildi.

 

Birgün