AK Partili belediye o vakfa hibe etmişti... İnşaat durduruldu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Acıbadem Mahallesi'nin sakinleri tarafından istenmeyen TİBAŞ Parkı'ndaki inşaatın yürütmesi durduruldu.

AK Partili belediye o vakfa hibe etmişti... İnşaat durduruldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Acıbadem Mahallesi’nin sakinlerinin, “tek yeşil alanımız” dedikleri TİBAŞ Parkı’ndaki inşaatın yürütmesi durduruldu.

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (TİBAŞ), park ve bitişiğindeki araziyi, kamu yararına, park olarak kullanmak üzere Üsküdar Belediyesi’ne verdi.

Ancak AK Parti’li Belediye, söz konusu araziyi Aziz Hüdayi Vakfı’na ‘bedelsiz’ olarak 49 yıllığına tahsis etti. Devamında da araziye yurt inşaatı yapılmaya başlandı. Bunun üzerine yurttaşlar konuyu yargıya taşıdı. 15 Mart 2017 tarihli yapı ruhsatı bunun dayanağı olan imar planı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 21 Kasım 2018 tarihindeki kararıyla iptal edildi. Bölge sakinleri, bu aşamada inşaatın mühürlenmesini istedi, AK Partili Üsküdar Belediyesi ise yurttaşların bu talebini görmezden geldi.

Ancak bunun üzerine inşaatın bulunduğu yere ilişkin olarak imar planı değişikliği yapıldı. Değişiklikler, İBB Meclisi’nin kararı ile onandı ve yapıya ilişkin 10 Ocak’ta yapı ruhsatı oluşturuldu. Yurttaşlar, konuyu bir kez daha yargıya taşıdı. Açılan davada bilirkişilerce keşif ve inceleme de yapıldı. Bilirkişi raporunda yaşananları mevzuata uygun bulmadı.

Bilirkişi incelemesine atıf yapan İstanbul 7. İdare Mahkemesi, alandaki inşaatın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, yapı ruhsatı ve eki olan mimari projede, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırılıklar olduğunu vurguladı. Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce uygulama imar planı plan notlarında öngörülen jeoteknik zemin etüdü raporunun düzenlenmediğinin altını çizen mahkeme, dava konusu işlemde ‘hukuka uyarlık bulunmadığı’ sonucuna vardı.

Telafisi güç zararlar...

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre;  İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 25 Aralık tarihli kararında şu ifadeler yer aldı:

 “Davalı idare ve müdahil tarafından uyuşmazlık konusu yapı için 16.09.2019 tarihli yeni bir yapı ruhsatının düzenlendiği ve davanın konusuz kaldığı ileri sürülse de, tadilat ruhsatı niteliğinde olan söz konusu ruhsatın iş bu davayı konusuz bırakmadığı açıktır. Hukuka aykırı olduğu Mahkememizce tespit edilen dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar meydana geleceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Yargılamada top bakanlık'ta

AK Partili Üsküdar Belediyesi’nde, Gençlik Akademisi’nin kurucu müdürlüğünü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü'nün yeminli zabıt katibi huzurunda anlattığı ‘Milyonlarca liralık yolsuzluk' iddiası yargıya taşındı. Avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediye Başkanı ve Hilmi Türkmen ve ifadede adı geçen müdür Y.Ö. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık, AK Parti’li Başkan Hilmi Türkmen ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Dosyayı takip edeceğini bildiren Cingil, “Bakanlık acaba ne yapacak?” diye konuştu.

Birgün

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News