AYM'den tutukluya online eğitim kararı

AYM'den tutukluya online eğitim kararı
Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi, tutuklulara online eğitim imkanı tanınmamasının ‘eğitim hakkı ihlali’ olmadığına hükmetti. AYM kararında, devletin bu konuda herhangi bir pozitif yükümlülüğünün bulunmadığı belirtildi.

‘Hükümeti ortanda kaldırmaya veya görevini yapmayı engellemeye teşebbüs’ suçundan Silivri 1 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Al, cezaevine yönetimine başvurarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu ve fakültenin 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin güz yarıyılında Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçtiğini belirtti. Al, uzaktan eğitime katılabilmek için kendisine online eğitim imkanı sağlanmasını talep etti.

 İnfaz Kurumu İdare Kurulu Başkanlığı, Mehmet Al’ın talebini, “Tutuklu ve hükümlülerin örgün ve uzaktan eğitime devam etmesinin hapishane koşulları ve talebin yüksekliği” nedeniyle Covid -19 pandemisinin doğurduğu koşulları da göz önüne alarak reddetti.

Mehmet Al, 21 Aralık 2020 tarihinde söz konusu karara karşı İnfaz Hakimliği’ne başvurdu. Al’ın bu başvurusu da Silivri 2. İnfaz Hakimliği tarafından, “pandemi koşulları ve cezaevi imkanlarının kısıtlılığı” gerekçesiyle reddedildi. Mehmet Al, İnfaz Hakimliği’nin ret kararına itiraz etti. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi, Al’ın itirazını 11 Ocak 2021 tarihinde “İnfaz Hakimliği’nin kararının usul ve yasaya uygun” olduğunu ifade ederek reddetti. Al, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’nin de ret kararı vermesi üzerine, AYM’ye 2 Şubat 2021 tarihinde bireysel başvuruda bulundu.

 “CEZAEVLERİNDE ORGANİZASYON YAPILMASINI ZORLAŞTIRACAK BİR DURUM”

AYM, Mehmet Al’ın başvurusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

“Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin örgün yükseköğretime devam etmeleri konusunda 5275 sayılı Kanun’da devlet yönünden bir pozitif yükümlülük öngörülmediği belirtilmiştir. Dolayısıyla örgün yükseköğretim için devletin tutuklu ve hükümlülere internet kullandırma imkanı sağlaması şeklinde pozitif yükümlülüğün bulunmadığı açıktır. Salgın nedeniyle geçici olarak uzaktan öğretim metoduna geçilmiş olmasının ise devletin bu konuda bir pozitif yükümlülüğünün doğmasına sebep olmayacağı gibi tam aksine ceza infaz kurumlarında bu kapsamda bir organizasyon yapılmasını daha da zorlaştıracak bir husus olduğu anlaşılmıştır.”


AYM; Mehmet Al’ın başvurusuna ilişkin, “Başvurucunun Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak uzaktan öğretim metoduna geçtiği anlaşılan örgün yükseköğretim programına internet kullanma imkanından yararlandırılarak devam etmesinin sağlanması yönünden devletin herhangi bir pozitif yükümlülüğünün bulunmadığı” değerlendirmesini de yaparak, oybirliğiyle eğitim hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

ANKA