Bakanlık'tan güneş paneli soruşturması

Bakanlık'tan güneş paneli soruşturması

Çin menşeli güneş panellerinin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 yerli üretici tarafından yapılan ve 3 yerli üretici tarafından da desteklenen başvurunun incelenmesi neticesinde, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi muhtemel olduğundan nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.