Çek cezalarında erteleme kapsamı uzatılıyor

Çek cezalarında erteleme kapsamı uzatılıyor
Güncelleme:

AK Parti içinde çek kanununda değişiklik öngören torba teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu. Sunulan teklifte çek cezalarının infazına yönelik maddede değişiklik teklif edildi.

Bloomberg HT'deki habere göre; görülen teklifte çek kanununun çek cezalarının infazını düzenleyen geçici 5. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik teklif edildi.

Buna göre torba teklifte çek cezalarının süresinin uzatılması yer aldı. Çek kanununun geçici 5. maddesinde 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçların infazının durdurulması öngörülürken torba teklifte yer alan düzenlemeyle bu tarih 30 Nisan 2021 tarihine çekildi.

Böylelikle 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazlarının belli şartlarla durdurulması öngörüldü.

KRİTİK TARİH 30 HAZİRAN 2022

Torba teklifte yer alan ilgili düzenlemeye göre hükümlü 30 Haziran 2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda.

Kalan kısmını 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödemesi halinde mahkemece ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

30 Haziran 2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

Teklife göre hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek.

Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

Bu hükümlerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve teklifte yer alan fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilmesi öngörüldü.