Doçentlik başvuruları değişti!

Doçentlik başvuruları değişti!
Güncelleme:

Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere 3 defaya çıkarıldı. Karar, gelecek yıldan itibaren geçerli olacak.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 'Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere 3 defaya çıkarıldı. Başvurular, ilgili ayların 20'nci günü başlayıp, en geç son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖN İNCELEME KOMİSYONU KALKTI

Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı.

Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılacak. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri, erişime açıldığı tarihi izleyen 5'inci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak.

GÖRÜŞLER ELEKTRONİK ORTAMA DÜŞECEK

Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu, ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime açıldığı tarihi izleyen 5'inci gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.