AK Parti'de bir istifa daha ! O isim istifa etti
Üniversite sınavının tarihi kesinleşti
''Darbe girişiminden bizim de, Melih Gökçek’in de haberi vardı''

Haliç Üniversitesi'ne kayyum atandı

Haliç Üniversitesi yönetimi geçici olarak İstanbul Üniversitesi'ne devredildi.

Haliç Üniversitesi'ne kayyum atandı
A+ A-

YÖK, yapılan denetimde, “üniversitenin kötü yönetimi” nedeniyle çeşitli risk faktörleri tespit edildiği ve üniversitenin mali sorunlarının olduğu da belirlendiği belirterek Haliç Üniversitesi yönetimini görevden aldı.  İstanbul Üniversitesi'ne geçici olarak devredilen üniversite öğrencilerinin mağdur edilmeyeceği duyuruldu.

EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE YÖK DENETLEME KURULUNUN TESPİTLERİNDEN BAZILARI:

1- Haliç Üniversitesine ait kantin ve kafeteryaların, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı M Mansur Topçuoğlu tarafından kurulan ve yakınlarının da ortakları olduğu Teras Gıda Ticaret Ltd. Şti. ve Reyman Gıda Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletildiği; M. Mansur Topçuoğlu'nun bu şekilde kendisine ve yakınlarına haksız kazanç sağladığı,

2- Haliç Üniversitesi Yöneticilerinin her türlü inceleme ve denetim faaliyetini engelleme çabaları,

3- Öğrenim Ücretlerinin Mansur Topçuoğlu'nun Ortağı Olduğu Reyman Hukuk Bürosuna ait banka hesabına yatırılmasının istendiği,

4- Üniversite personeline ilişkin olarak maaş ödemeleri hususunda sıkıntılar olduğu,

5- Öğrenciler tarafından derslerin yapılmadığı, eğitim kalitesinin çok düşük olduğuna dair şikâyetler,

6- Eğitim alanları ile ilgili olarak gayrimenkul sahiplerine kiraların ödenemediği,

7- Mütevelli Heyet Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun Üniversiteyi aile şirketi şeklinde yönetme eğilimi.

Üniversitenin eğitim binası olarak kullandığı ama kira ödemediği yerlerden biri Hotiç’e ait. Diğeri ise bir Rum Vakfı. Her ikisinin de kuruma şikâyet ettikleri ve Rum vakfının mahkemeden tahliye kararı aldırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YÖK’ün üniversiteye bu durumu sorduğu ancak cevap gelmediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ayrıca sadece üniversite mütevellisinde 3 tane Topçuoğlu soyadlı kişi olduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor.

Mütevelli Heyetinde şu isimler yer alıyordu:

Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mansur TOPÇUOĞLU

Mütevelli Heyeti Başkan Yrd. Prof. Dr. Eyyüp SANAY

Mütevelli Heyeti Başkan Yrd. Av. Korkut HAZİNEDAR

Üye Prof. Dr. Remzi ÇETİN

Üye Zeynep YAMAN

Üye Reyhan TOPÇUOĞLU

Üye Oktay ÖZÇELİK

Üye Remzi TOPÇUOĞLU

REKTÖR Prof. Dr. Remzi ÇETİN

19 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, Haliç Üniversitesi
için uygulanan tedbirin hukuki dayanağına yönelik şu maddeler yer alıyor.

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması:

d) Aşağıdaki hallerde vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyeti bir yıl süre ile Yükseköğretim Kurulu tarafından geçici olarak durdurulur ve yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör devlet üniversitesi veya Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından
kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilir.

1) Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından (c) bendinde yer alan öğrenci kontenjanı kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması önlemine konu olan hususların belirlenen süre içerisinde düzeltilmemesi,

2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması,

3) Vakıf yükseköğretim kurumunun mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde mali ve ekonomik rasyolar açısından zayıf olduğunun Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporları ile tespit edilmesi,

4) Vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş taahhütlerinde yer alan mal varlığının Yükseköğretim Kurulundan izin alınmaksızın değiştirilmesi veya elden çıkarılması,

5) Tutulması gerekli defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi,
(Haliç Üniversitesinde şüpheli bir yangın hadisesi yaşanmıştı)

6) Vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet üyelerinin üniversite ile ilgili işlemlerde mali yönetim ve kontrol sistemini kasıtlı olarak zaafa uğratması.

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasının hüküm ve sonuçları:

Madde 26 – Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyet izninin geçici olarak durdurulması kararının alındığı tarihte vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti başkanı, üyeleri ile rektörü veya müdürünün görevleri sona erer. Bu tarihten itibaren faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca yönetimi üstlenen devlet üniversitesinin rektörü ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanır. Bu süre boyunca vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı ve üyeleri mevzuatta tanımlanan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Yükseköğretim Genel Kurulunun bir üyesi gözlemci sıfatıyla mütevelli heyeti toplantılarına katılır.

Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önlemini gerektiren durumların ortadan kalkıp kalkmadığı eğitim öğretim yılı sonunda Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir. Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkmadığının tespit edilmesi halinde bu süre her defasında bir yıl uzatılır. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresinin kesintisiz olarak üç yıl devam etmesi halinde vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılır ve faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin hükümler uygulanır. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasını gerektiren hususların ortadan kalktığının Yükseköğretim Kurulu tarafından tespiti halinde, kurucu vakfın yönetim organı tarafından belirlenen vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti göreve başlar. Yeni oluşturulan mütevelli heyette, vakıf yükseköğretim kurumu hakkında faaliyet izninin geçici olarak durdurulması önleminin uygulanmasına eylemleri ile sebep olduğu tespit olunanlar yer alamaz.”

Garantör İstanbul Üniversitesi Rektörü Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ak, Haliç üniversitesi’nin geçici olarak İstanbul Üniversitesi’nde devredilmesine yönelik açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Yükseköğretim Genel Kurulu 12.05.2016 tarihli oturumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 25. maddesinin d fıkrasının 2. bendinde belirtilen “Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması” fiilinin işlenmesi nedeniyle, Haliç Üniversitesinin yönetiminin bu Üniversitenin garantörü olan İstanbul Üniversitesi tarafından geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar vermiştir.

2. İstanbul Üniversitesinin garantör üniversite olması tamamıyla Haliç Üniversitesi kurucularının talep ve arzusuyla gerçekleşmiştir. Haliç Üniversitesinin yönetiminin geçici olarak devralınması işte bu garantörlük dolayısıyla doğmuş olup; geçici yönetim görevi, İstanbul Üniversitesinin bir talebi veya YÖK’ün bir ataması üzerine gerçekleşmemiştir. Bu geçici yönetim görevi kanuni bir zorunluluk olarak üstlenilmiştir.

3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 26. maddesi gereği olarak, önlem kararının alındığı tarihte Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, üyeleri ile rektörün görevleri sona ermiştir. Yine aynı maddedeki düzenlemeye göre yönetimi geçici süreyle üstlenen garantör İstanbul Üniversitesinin Rektörü Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu da geçici mütevelli heyet sıfatını kazanmıştır.

4. Mevzuat gereği oluşan geçici mütevelli heyet kararıyla, Haliç Üniversitesine yeni bir rektör atanıncaya kadar bu görevi İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun bir üyesi vekaleten ve geçici olarak sürdürecektir.

5. İstanbul Üniversitesi garantörlük sıfatı ve kanundan doğan sorumluluğunun bir gereği olarak, Haliç Üniversitesinin tüm faaliyetlerinin yasalara uygun biçimde sürdürülmesi ve özellikle eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.

6. Haliç Üniversitesi’nin Eğitim öğretim faaliyetlerinde her hangi bir kesinti söz konusu olmayıp, dersler, sınavlar ve tüm akademik etkinlikler ilgili mevzuat ve akademik takvimde öngörüldüğü şekilde yapılacaktır.

7. Kanunen devralmak zorunda olduğumuz bu geçici yönetim görevini de, tüm mensuplarımızla yüksek bir sorumluluk duygusuyla ve en iyi şekilde yerine getirme gayreti gösterirken Haliç Üniversitesinin temel unsurları olan değerli öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarıyla sürekli diyalog içinde olacağız.