İşte kadına verdiğimiz değer: Sadece yüzde 7 !

OECD, öğretmen ve okul müdürlerinin çalışma ortamlarını değerlendiren bir anket çalışması yaptı. Bu çalışmaya göre Türkiye’de kadın öğretmenlerin oranı arttı. Buna karşın kadın müdürlerin oranı azalarak yalnızca yüzde 7 olarak gerçekleşti.

İşte kadına verdiğimiz değer: Sadece yüzde 7 !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Daha önce 2008 yılında uygulanan ve öğretmenlerle müdürlerin çalışma ortamlarını değerlendiren Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi’nin (TALIS) ikincisi geçen yıl gerçekleşti. Bu çalışmayı Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM raporlaştırdı. 30’u OECD üyesi olan 48 ülkenin katıldığı çalışma 3. kez yapıldı. Ancak Türkiye 2013’teki çalışmaya katılmadı. Çalışmaya 825 okuldan 815 müdür ve 15 bin 498 öğretmen katıldı. Yaptığı çalışmada en dikkat çeken unsur Türkiye’de müdür ve öğretmenlerin cinsiyet dağılımı oldu. OECD ortalamasında kadın öğretmen oranının yüzde 68,3 ve kadın okul müdür oranının yüzde 47 olarak ifade edildi.

Türkiye’de hem kadın öğretmen hem kadın okul müdürü oranı daha düşük. Ülkede öğretmenlerin yüzde 55,8’i kadın iken okul müdürlerinin ise yalnızca yüzde 7,2’si kadın. Raporda kadın oranının 2018’e göre arttığını fakat kadın okul müdürü oranının azalttığını ifade edildi. Türkiye için diğer bir çarpıcı bulgu ise öğrencileri mülteci olan öğretmenler oldu. Öğrencilerinin en az yüzde biri mülteci olan öğretmenlerin oranının yüzde 34 olduğu dile getirildi. Raporda bu duruma ilişkin “OECD ortalamasının neredeyse iki katı olan bu oran öğretmenlerin çokkültürlü ve çokdilli sınıflarda öğretime yönelik mesleki gelişim ihtiyaçlarında da kendini göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

OKULLAR YETERSİZ

Çalışmaya katılan öğretmenler ve müdürler okul binalarının ve olanaklarının iyileştirilmesi gerektiği dilegetirildi. Okul müdürlerinin yüzde 26,1’i fiziksel altyapının yetersiz olduğunu, yüzde 26,2’si mekân eksikliğini ve yüzde 29,7’si de kütüphane materyallerinin eksikliğini söyledi. Çalışmada yüz öğretmenden 25’i eğitimin temelini oluşturan alan eğitimi, pedagoji eğitimi ve okul deneyimi içeriklerinden en az birini hiç almadıklarını ifade etti. 5 yıldır görev yapan öğretmenler arasında da bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.

Türkiye OECD ortalamasına göre genç bir öğretmen nüfusuna sahip. Türkiye’deki öğretmenlerin 4’te 1’inin 30 yaş ve altında, üç okul müdüründen birinin ise 40 ve yaş altında olduğu söylendi. Raporda bu durumun ataması yapılmayan öğretmen sorunun daha da büyüteceği belittildi. Raporda şöyle dendi: “Uzunca bir süre ataması yapılacak öğretmen sayısının düşük seyretmesi, buna bağlı olarak atama bekleyen öğretmen sayısının artması bir sorun alanı olarak görülebilir.”

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News