Olay yaratacak Meral Akşener anketi !
Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çok sert eleştiri
Okulda Suriyeli gerginliği !

Stajer öğrenciye de maaş

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni tasarıya göre, aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de firmalar ücret ödeyecek

Stajer öğrenciye de maaş
A+ A-

TBMM Genel Kurulu'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın 20 maddesi daha geçti.

Bu maddelere göre;

- Aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de firmalar tarafından ücret ödenecek. 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret verilemeyecek.

SİGORTA PRİMLERİ ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ ÜZERİNDEN ÖDENECEK

- Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan öğrenciler veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden ödenecek. Bu sigorta primleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

ÜÇTE BİRİ DEVLET KATKISI OLACAK

- Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30'undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek.