İşte Atatürk'ün Nutuk’tan çıkardığı bölüm

İşte Atatürk'ün Nutuk’tan çıkardığı bölüm

Ulu önder Atatürk'ün Nutuk’tan çıkardığı bölüm gün ışığına çıktı.

Eski Anıtkabir Müze Komutanı olan Ydr. Doç. Ali Güler, henüz yayımlanmayan “Nutuk ve Sırları- Nutuk Hakkında Her Şey” isimli çalışmasının ayrıntılarını Milliyet gazetesinden Mert İnan'a anlattı.

Atatürk’ün ölümünün 79. yılında Nutuk’u tüm yönleriyle inceleyen çalışmada, ‘Gençliğe Hitabe’nin orijinal müsveddelerinde yer alan ve bizzat Atatürk tarafından karalanan bölüm gün yüzüne çıkarıldı.

Ydr.Doç.Ali Güler’in yayınladığı ‘Gençliğe Hitabe’nin orijinal müsveddesine göre, Atatürk, Gençliğe Hitabe’nin 2. sayfasındaki son kısmında “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” ifadesini şu satırlarla sürdürmüş: “Efendiler, son kuvvetini kendi mefkûresinden ve damarlarında bulan Türk evladının elinde istiklâl ve Cumhuriyetin ilânihaye mahfuz (korunmuş) ve masun (dokunulmaz) olacağına ve sancağımızın itibarı daima yüksek bulunacağına...” Ancak müsveddeye göre Atatürk bu cümleyi karalayarak Nutuk’tan çıkarmış.

Gençliğe Hitabe’de karalanan son cümle dışında, 2 yerde daha Atatürk tarafından düzeltme yapıldığına dikkat çeken Güler, “Evvela ‘Ey Türk Genci’ denmiş; fakat ‘genci’ kelimesi silinerek ‘gençliği’ olarak düzeltilmiş. İkincisi ise ‘Galipler cebren ve hile ile’ cümlelerinin başındaki ‘galipler’ kelimesi de silinmiştir. Bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan belgeyi Afet İnan’ın yıllar önce yayınladığı bir makalenin ekinden bulup ortaya çıkardık” dedi. 

 

 

Milliyet