KHK ile görevden alınanlarla ilgili emsal karar

Müdür yardımcısı, dengi ve daha üstü görevlerde bulunurken KHK ile ile kamu görevinden çıkarılanlardan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca göreve iadesine karar verilenler önceki kadrolarına atanabilecek.

KHK ile görevden alınanlarla ilgili emsal karar
A+ A-

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24.12.2019 tarihli ve 2019/93 sayılı Kararı ile müdür yardımcısı, dengi ve daha üstü görevlerde bulunurken olağanüstü hal döneminde Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanlardan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca göreve iadesine karar verilenler önceki kadrolarına atanabilecek.

Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24.12.2019 tarihli ve 2019/93 sayılı Kararı ile müdür yardımcısı, dengi ve daha üstü görevlerde bulunurken olağanüstü hal döneminde Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile kamu görevinden çıkarılanlardan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca göreve iadesine karar verilenler önceki kadrolarına atanabilecek.

İptal edilen hükme dayalı olarak kurumlar daha önce bu durumdakileri bulundukları yönetici niteliği olmayan kadrolara atamaktaydı. Uygulamada; şef, müdür yardımcısı, müdür, bölge müdürü olarak görev yapmış biri iade kararı aldığında 3 basamak aşağıda şef kadrosuna atanabiliyordu.

Karar gerekçeleri arasında, kamu görevinden çıkarma işleminin sebep unsuru tamamen ortadan kalktığı halde yönetici pozisyonunda iken kamu görevinden çıkarılanların yeniden yönetici olarak atanmasını engelleyen kuralın, bu kişilerin üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya irtibatlarına dair şüphelerin tam olarak ortadan kalkmadığı izlenimini oluşturduğu, bu durumun ise kişilerin meslek hayatlarında kişisel gelişimlerinin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin ve itibarlarının olumsuz şekilde etkilenmesine sebebiyet verebileceği belirtilmiş, bu kişilerin kamu görevinden çıkarılmadan önceki pozisyonlarına atanmasına neden olacak hukuki ve fiili bir zorunluluğun da iptaline karar verilen hükümde gösterilmediğine yer verilmiştir.

Karar bu yönüyle önemli olup, Yüksek Mahkemenin aynı maddede yer alan üniversitede öğretim elemanıyken Komisyon kararıyla iadesine karar verilenlerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında 2006 yılından sonra kurulan başka üniversitelere atanmalarına ilişkin hüküm ve aynı Kanunun 10/A maddesinde yer verilen MSB, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı personelinden kamu görevine iadesine karar verilenlerin araştırma merkezlerine atanabilmelerini öngören hükümleri konusunda göstereceği yaklaşımın da ipuçlarını vermektedir.

Anayasa Mahkemesi Kararları geriye yürümediği için bu durumda olup geçmişte ataması gerçekleştirilenler bu hüküm kapsamında doğrudan yönetici pozisyonlarına atanamayacaktır. Ancak ilgili personel idarelerden önceki yönetici pozisyonlarına atanma talebinde bulunup red halinde konuyu idari yargıya taşıyabilecektir.

ohal , karar , khk