Mahkeme Ensar'a dur dedi!

Mahkeme Ensar'a dur dedi!
Güncelleme:

2014 yılında 5 milyon TL'ye yenilenerek ayda 10 bin lira bedelle Ensar Vakfı’na kiralanan İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Zeytineli Koyu'ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait sosyal tesiste Ensar Vakfı'nın "Din Temelli Eğitim Merkezi ve Öğrenci Yurdu" yapma planı mahkemeden döndü.

İzmir’in Urla ilçesi Zeytineli Koyu'ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait sosyal tesis alanı 2014 yılında 5 milyon lira yatırımla yenilendi.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre 2015 yılında senelik 120 bin lira bedelle 49 yıllığına Ensar Vakfı'na kiralandı. Vakıf, konaklama bölümleri ve sosyal donatıları olan deniz kenarındaki 35 dönüm alana sahip tesisi “Din Temelli Eğitim Merkezi ve Öğrenci Yurdu” yapmak için çalışmalara başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI PLANLARI ONAYLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3. Derece Doğal SİT Alanı'ndaki 236 Ada 1 No'lu parsele özel olarak, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırladı.

Ensar Vakfı için hazırlanan imar planı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 8 Ekim 2021 tarihinde onaylandı.

VAKFA ÖZEL İMAR PLANLARINA DAVA AÇILDI

Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi planlara itiraz etti.

Oda yönetimleri, dava gerekçesinde, kamuya ait mülkün Ensar Vakfı'na devir ve tahsis işleminin gerçekleştirilmesinde kamu yararı bulunmadığını, mülkiyetin tahsis edilmesine ilişkin sürenin bitmesine rağmen planların onanmasının mevzuata aykırı olduğunu, koruma planlarının ilgili mevzuata uygun hazırlanmadığını vurguladı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında şu gerekçeler anlatıldı:

Dava konusu parselin de içerisinde yer aldığı alan, bölgenin Nitelikli Doğal Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan coğrafi vadi bütünlüğü ve kuzey yönündeki Zeytineli Köyü yerleşimi ile ilişkili bir alt bölge özelliği sergilemektedir.

Hazırlanan koruma amaçlı planları, planlama alanı sınırlarının belirli coğrafi eşiklere oturtulmadan sadece belirli bir parsel baz alınarak yapılmıştır.

Yapılan planlama etaplaması, içinde bulunduğu yerleşme ile ilişki kurularak yapılması gerekirken, bunlara uyulmadan ve dava konusu koruma amaçlı plan sınırlarının koruma altına alınan coğrafi, fiziksel ve ekolojik alt bölge bütünlüğü dikkate alınmaksızın belirlenmiştir.

Yapılan müdahalenin parçacıl olduğu ve bütüncül olmadığı gerekçeleri ile dava konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, ilgili mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçeleri tespit edilmiştir.

“KAMUYA AİT MÜLKLER TARİKATLARA DEVREDİLMEMELİ” 

Böylece, devlete ait mülkün Ensar Vakfı tarafından kullanılmasını sağlayacak imar planlarının yürütmesi durdurulmuş oldu.

Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, “Meslek odaları olarak kamuya ait mülklerin tarikat ve cemaatlere devir – tahsis edilmemesi, yapılan tahsislerin ivedilikle iptal edilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” açıklamasında bulundu.

YURTTAŞLAR KOYUN KAPATILACAK OLMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Vatandaşlar, Zeytineli Koyu'ndaki tahsis nedeni ile halk plajının girişlere kapatılması, balıkçılar da kullanımlarının engellenmesi endişelerini dile getirmişti.

Ensar Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Eker, 2015 yılında tesisin devri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf genel merkezi benim oğlana yetki verdi. Konu ile o ilgileniyor, mühendis arkadaşlar ile birlikte. Çevre Bakanlığı, bizim Urla Belediyesi'nden işler bitti. Tadilat başlayacak” demişti.

Ensar Vakfı'na tahsis edilen Zeytineli Koyu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sıklıkla tatil yapması ile ünlenen Hacılar Koyu'na komşu konumda bulunuyor.

(Kaynak)