Milyonlarca engelli ve yakınına ''oh'' dedirtecek yasa teklifi

Milyonlarca engelli ve yakınına ''oh'' dedirtecek yasa teklifi
Güncelleme:

CHP’li vekil Ö.Fethi Gürer, Engellilerin maaşları belirlenirken uygulanan hane halkı geliri kıstasından vazgeçilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli vatandaşların maaşlarının belirlenmesinde hane halkı gelirinin kıstas alınması uygulamasından vazgeçilerek, engellilerin öz gelirlerini ölçü alınması talebiyle hazırladığı Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

 

Gürer, Kanun Teklifinde engelli vatandaşların bağımsız bireyler olduğuna dikkat çekerek, “Engelli birey bağımsız bir özne olarak görülmeli, bu nedenle de yapılan ödemelerde engellinin kendi reel geliri esas alınmalıdır” dedi. 

 ENGELLİLERE MAAŞ BAĞLANIRKEN UYGULANAN KISTASIN KALDIRILMASINI İSTEDİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı.

ENGELLİLER GELİR GETİREN İŞLERDE ÇALIŞAMIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde en önemli ölçütlerden birinin, o ülkedeki engelli bireylerin yaşam standartlarıyla alakalı olduğunu belirtti. 

Engelli bireylerin yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin başında ekonomik koşullar geldiğine işaret eden Gürer “Yapılan araştırmalarda engelli bireylerin büyük çoğunluğunun gelir getiren bir işte çalışmadığı ve toplumun yoksul kesimlerinden geldiği görülmektedir. Engellilik ile yoksulluk arasında ilişki, yapılan geniş kapsamlı araştırmalarda da görülmekte olup gelişmekte olan ülkelerde yaşayan engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırında ya da altında yaşamını sürdürdükleri görülmüştür” ifadelerini kullandı. 

ENGELLİLERİN MASRAFI ENGELLİ OLMAYANLARDAN 4 KAT DAHA FAZLA 

Engelli vatandaşlarımız özel gereksinimleri olan kişiler olduğuna dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Özel eğitim, tedavi, ilaç, bakım ve ulaşım gibi masraflar engelli olmayan vatandaşlara göre ekstra maddi gidere sebep olmaktadır. Engellilerin bahse konu giderleri göz önünde bulundurulduğunda engelli olmayan vatandaşlara göre ortalama 4 kat fazla masraf üstlendikleri görülmektedir” açıklamasında bulundu. 

MADDİ ZORLUKLAR 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maddi olarak zorluk içinde olan engelli vatandaşların, geçimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda devletin sağladığı maaş ve destekler büyük önem taşıdığına da vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi: 

“Bu ödemeler sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engelli vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılaması için temel bir hak olarak görülmeli ve maaşların günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak reforme edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca engelli bireylerin, toplumun en büyük azınlık gruplarından biri olduğu göz önünde bulundurularak yapılan maaş ve destek ödemelerinde hane içinde fert başına düşen gelirin kriter alınmasından vazgeçilerek engelli birey bağımsız bir özne olarak görülmeli, bu nedenle de yapılan ödemelerde engellinin kendi reel geliri esas alınmalıdır.”

Milyonlarca engelli ve yakınına ''oh'' dedirtecek yasa teklifi - Resim : 1

GÜRER’İN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in hazırladığı Kanun Teklifi şöyle: 

MADDE 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hane içinde kişi başına düşen” ve üçüncü fıkrasında yer alan “hane içinde kişi başına düşen” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.