Bakan açıkladı: Köprü'den çift yönlü ücret mi alınacak?
Suudi sözde din adamı: ''Tecavüzün sorumlusu kadınlardır''
AK Parti'de sıra Bakanlara mı geliyor ?

Musul krizini 10 yıl önceden bildi: Kıbrıs'ı verelim Musul'u alalım

Musul harekatı tartışmaları sürerken, 2008 yılında Prof. Dr. Veysel Batmaz’ın kaleme aldığı Kıbrıs’ı Verelim Musul’u Alalım adlı kitaptaki ayrıntılarda Batmaz'ın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Musul krizini 10 yıl önceden bildi: Kıbrıs'ı verelim Musul'u alalım
A+ A-

Baştan sona yanlışlarla yazılan -ya da yazdırılan- tarihimizi farklı bir bakış açısıyla irdeleyen Prof. Dr. Veysel Batmaz’ın kitabında "Musul Sorunumuz"un izi ve kaynağı gün ışığına çıkıyor.

İletişim ve Siyaset Hocası, ilk Vakıf üniversitelerden birinin kurucusu Prof. Dr. Veysel Batmaz, 2008 yılında basılan kitabıyla kamuoyunun düşüncelerini sarsabilecek bir çalışmaya imzasını atmıştı.

Halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ve Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Batmaz kitabında, 1800'lerden başlayarak, Ortadoğu'daki paylaşım savaşının, "Fransız Devrimini izleyen süreçte Yahudilerin tarihe en önemli armağanı olarak doğan finans kapitalizm" ile yine onun yerinde ifadesiyle "katrana bulanmış Siyonizm" arasındaki gelgitlerden oluştuğunu işaret etmişti.

screenshot_4-032.jpgSiyonist Plan'ın "vaat edilmiş toprak" Musul özelindeki iki yüzyıllık tarihini, herkesin rahatlıkla bulabileceği kaynaklarda sıradan görünen olayların içinden süzdüğü sıradışı gerçeklerle gündeme taşıyan Prof. Dr. Veysel Batmaz alanında dünya literatürüne de katkıda bulunmuştu.

90’lı yıllarda “Musul Atatürk’ün mirası mı?” tartışmasını başlatan yazar olarak bilinen Prof. Dr. Batmaz özellikle 2001 yılından sonra haber3com’da da yazdığı konuyla ilgili yazılarından oluşan Kıbrıs’ı Verelim, Musul’u Alalım adlı kitabında, Atatürk'ün “Musul'la ve Misak-ı Milli’yi bir bela olarak gördüğü” (s: 443) ilgili sözlerinin nasıl sansürlediğini de gündeme taşımıştı.

“ASIL SORUN PETROL AMA DEĞİL”

Kamuoyunda bilinenin aksine Musul sorununun kaynağının tek başına “petrol” olmadığını işaret eden Batmaz, Atatürk'ün İş "bilir" bankasının Atatürk'ün Musul'la ilgili sözlerini nasıl sansürlediğinden yaygın kanının aksine Kıbrıs'ın bizim için varol(a)mayan stratejik öneminden kapitalizmin doğuşuna ve 1. Dünya Savaşı ile Kurtuluş-Kuruluş sürecimizin gizlerinden tarihsel kişiliklerin bilmediğimiz yönlerine kadar bir çok konuda derlenmiş sağlam bilgilerle yeni tartışmaların fitilini de ilk kez ateşleyen isim olmuştu.

LOZAN ANLAŞMASI SÜRECİNDE MİSAKI MİLLİ ve MUSUL ÜZERİNE ATATÜRK’ÜN TBMM’NİN GİZLİ CELSESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Bu konuşmayı içeren oturum zabıtları 1965’de yapılan TBMM Yayınları’nda yer almaktadır; İş Bankası Yayınları bu celsenin zabıtlarına ikinci baskıda (1985) Kenan Evren’in isteği üzerine yer vermemiştir. Bu sansürleme haberi ilk kez 1987’de 2000’e Doğru dergisinde yayınlanmıştır. Celse’nin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT03/gcz01003200.pdf

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara)- … Fakat lüzüm görürseniz Musul meselesini menfi veya müsbet bugünden hallederiz. Menfaatimzi bunu iktiza ediyor diye buna karar verirseniz, o zaman bugün vaziyet tayyün eder… Bazı arkadaşlarımız mesela Sırrı Bey gibi arkadaşlarımız, medara kelamı misaki milli oluyor. Heyet’i murahhasa misaki milliyi mahvetmiş, Heyeti Vekile misaki milliyi feda etmiş. Ben de diyorum ki, Sırrı Bey misaki milliyi ne olduğunu anlamamıştır… Misaki milli hiç şu hat bu hat diye hiçbir vakitte hudut çizmemiştir. O hududu çizen şey milletin menfaatidir… Fakat bu gün Musul meselesini halletmek istediğiniz vakit karşımıza yalnız İngilizler değil, Fransız, İtalyan, Japon bütün dünyanın düşmanları vardır. Musul’u gayet kolaylıkla alabiliriz, Fakat Musul’u aldığmızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağına kani olamayız?

SIRRI BEY (İzmit)- Paşa Hazretleri çok teşekkür ederimki sözlerimi şayanı müdafaa buyurdunuz, anlamadığımı söylediniz. Misakı millinin bendeniz mingayri haddin, muharrirlerindenim (yazarlarındanım).

MUSTAFA KEMAL PAŞA (devamla)- Keşke yazmaya idiniz. Başımıza çok bela koydunuz. Yani bu gün kat’i ihhlal eder sözlerden başka bir şey yapmadımız.

REİS- Müsaade buyurursanız en beş dakika tenefüs edelim. On beş dakika celse tatil edildi.

screenshot_1-119.jpgscreenshot_2-063.jpg

KAYNAK:

TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt III, 6 Mart 1338 (1922)-27 Şubat 1338 (1923) TBMM Yayınları, 1965, ss: 1317-1319’den tıpkı basım: Kıbrıs’ı Verelim Musul’u Alalım, Salyangoz Yayınları, 2008, (s: 444) İçinde.

PROF. DR. VEYSEL BATMAZ KİMDİR ?

Kadıköy Maarif Koleji'ni bitiren Prof. Dr. Veysel Batmaz ODTÜ Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu, Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset ve iletişim doktorası yaptı. Altı yıl SBF-BYYO'da asisitanlık görevinde bulundu. Lisans üstü çalışmalarını University of Pennsylvania-Annenberg School for Communication'da sürdürdü, master derecesi aldı; efsanevi iletişim akademisyeni George Gerbner'in asistanlığını yaptı uluslararası ekibinde yer aldı ve Jürgen Habermas'ın kısa dönemli seminer öğrencisi oldu.

Liverpool John Moores Üniversitesi-Beykent İleri Eğitim Kurumu Akademik Direktörü ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Reklam ve araştırma sektörlerinde çeşitli görevler aldı. Manajans/Thomson Reklam Ajansı'nda Eli Acıman'ın yanında üç yıl araştırma müdürlüğü yaptı. Birçok üniversitede reklam, araştırma yöntemleri, iletişim, sosyal psikoloji ve siyasal düşünceler alanlarında dersler verdi, veriyor. 2000 yılından beri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü- Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı başkanıdır. TÜRSAK, Tarih Vakfı ve Bilişim Vakfı kurucu üyesidir.