Nargileciler İstanbul'u istila etti

Nargileciler İstanbul'u istila etti
Güncelleme:

Nargile kafeler neredeyse İstanbul’un her mahallesinde mantar gibi türemiş durumda. Öyle ki, İstanbul’da nargile sunum ruhsatı almış toplam 428 işletme bulunuyor.

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, 2009 Temmuz’dan itibaren kapalı alanlarında dumansız hava sahası uygulamasına geçildi. Ancak tüm bu yasal düzenlemelere rağmen, İstanbul’un 7 ilçesinde yapılan bir alan araştırması, nargile işletmelerin kapalı alanlarında dumansız hava sahasını nasıl deldiklerini gözler önüne serdi.

Açılıp kapanan paneller

Alan çalışması, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve İstanbul Sağlığa Evet Derneği’nden Pınar Ay, Osman Elbek, Tanzer Gezer, Füsun Yıldız, Elif Dağlı, Murat Güner, Murat Ceyhan tarafından; Kadıköy, Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdarve Şişli ilçelerinde gerçekleştirildi.  İşte nargile ihlal tablosunun bilançosu:

- İşletmelerin yüzde 68.8’i kafe olarak hizmet veririken, sadece yüzde 57’sinin açık alanının olduğu, yüzde 68.8’nin panellerle açılıp kapanabilen alanları olduğu tespit edildi.

- Nargile kafelerin, yüzde 15.6’sının örgün eğitim kurumları, dershane ve öğrenci yurtlarına 100 metreden az mesafe olduğu saptandı.

- İşletmelerin sadece yüzde 50.7’sinde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanılmayacağını belirten levha olduğu görüldü.

- Kapalı alanlarda sigara ve nargile ihlal oranları sırasıyla yüzde 73.4 ve yüzde 78.1 olarak saptandı.

- Mevzuata göre nargile şişelerinin üzerinde şişenin yüzde 65’lik alanını kaplayan sağlıkuyarılarının yer alması gerekirken, sadece 4 işletmedeki şişelerde sağlık uyarılarının mevcut olduğu tespit edildi.

Ruhsatlılar da ihlal ediyor

Bu ilçelerde nargile sunum ruhsatı almış olan işletmelerin tüm İstanbul’daki işletmelere oranının yüzde 51.2’sini oluşturduğu belirtilen alan araştırması sonuçları hakkında; “Nargile sunum ruhsatı verilen işletmelerin önemli bir bölümünün mevzuat hükümlerine uygun değildir. 

Öte yandan mevzuat hükümlerine uygun olmayan bu işletmelerde dumansız hava sahası uygulamasını ihlal oranı yüzde 78.1’dir. Bu bakımdan nargile sunum ruhsatı verilen işletmelerin tümünün ruhsatlarının yeniden gözden geçirilmesi ve mevzuat hükümlerine uymayan işletmelerin ruhsatlarının iptali gereklidir” değerlendirmesinde bulundular.