ODTÜ’de ağaçlar kesildikten 678 gün sonra ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

ODTÜ’de ağaçlar kesildikten 678 gün sonra ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi içerisinden geçmesi planlanan yolla ilgili Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin açtığı davada mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) içerisinden geçirilmek istenen yol hakkında TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi'nin 2 yıl önce açtığı davada Ankara 9. İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına kararı verdi.

ŞPO'nun açıklamasında,"Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir" denildi.

GÖKÇEK DÖNEMİNDE İMZALANMIŞTI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde imzalanan protokolde, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tünelin yapımı için anlaşılmıştı. Protokolün ardından belediyeye ait iş makineleri bir gecede yüzlerce ağacı kesmiş, bu duruma tepki olarak milletvekilleri ve öğrencilerin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açıklaması şu şekilde:

"Ankara‘nın batı ve güneybatı gelişim koridoru üzerindeki rant baskısı ve davalarımıza konu olan hatalı planlama kararları sonucunda ortaya çıkan yoğun yapılaşmanın, kent bütününe olumsuz etkileri günbegün artarak devam etmektedir. Bu kararların bir sonucu olarak Eskişehir yolu ve çevresindeki bağlantı yolları üzerindeki trafik yoğunluğu, yeni açılan yollara rağmen her geçen gün artmakta ve içinden çıkılamaz bir hale gelmektedir. Aynı koridor üzerinde yer seçimi yapılan Bilkent Şehir Hastanesinin inşaatının başlamasının ardından ise bölgede oluşacak trafik yoğunluğunun katlanarak artacağı uyarısı Şubemiz tarafından defalarca yapılmıştı. Ortaya çıkan trafik problemine karşı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin eski yönetimi; yine parçacıl yol ve kavşak projelerine yönelmiş ve korunması gereken ODTÜ ve AOÇ arazilerinin içerisinden geçen çok sayıda yol projesi planlanmıştı. Şubemiz, yapılan bu yollar ve sürdürülen mücadele ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştir[1].

ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol için 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış, ertesi gün iş makineleri ODTÜ arazisine bir gece vakti girmiş ve ormanda ciddi bir tahribat yaratmıştır. Öğrencisi, mezunu, akademik ve idari personeli ile ODTÜ bileşenlerinin taleplerine kapısını kapatan; meslek odalarının uyarılarını dikkate almayan ODTÜ yönetimi bu protokolle yarım asrı aşkın sürede gelişen ODTÜ geleneğini ayaklar altına almış ve Ankara‘nın kent içindeki en önemli ekolojik alanının tahrip edilmesinin önünü açmıştır.

Söz konusu yol planlarına açtığımız davada yapılan bilirkişi incelemesi doğrultusunda Ankara 9. İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir.

Bu noktada yapılması gereken şudur;

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir.

2- Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir.

3- Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır.

4- ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ‘nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.

Yerel yönetimlerden beklentimiz yargı kararlarına uyulması, hukuksuzluğu ortada olan geçmiş dönem projelerde ısrar etmemesi ve mümkünse verilen zararların geri döndürülmesidir. Özellikle Ankara‘da son 25 yıldan kalan enkazın büyüklüğü açık iken, planlamada katılımcı süreçlerin yürütülmesi noktasında Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı doğrultusunda gereken desteği vereceğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."

Seçiniz...