Özel güvenliğin kimlik sorması TCK'lık

Alkent 2000 mahallesindeki haksız arama için hazırlanan iddianame kabul edildi.

Özel güvenliğin kimlik sorması TCK'lık
A+ A-

İstanbul Büyükçekmece İlçe Adliyesi Cumhuriyet Savcılarından Mustafa Kemal Gül’ün hazırladığı haksız arama iddianamesini mahkeme kabul etti.

Mahalle girişlerinde özel güvenlik elemanlarının, vatandaşlardan kimlik sormasını TCK ( Türk Ceza Kanunu ) na göre “ Haksız Arama “ suçu sayan mahkeme dava açtı.

10 site idarecisi hakkında hapis cezası talep edildi. “ TCK 120. maddesi Haksız Arama suçu “ işleyenlere 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir diyor.

Büyükçekmece İlçesindeki Fatih Üniversitesi'ninde sınırları içinde olduğu Alkent 2000 Mahallesi 3 Haziran 2001 de seçimle mahalle oldu. Mahalle olmadan evvelki alışkanlıklarına devam eden site idarecileri, özel güvenlik ve bariyerle kamuya açık olan yollar, mahalle girişinde insanlara 9 sene kimlik kontrolü yaptılar.

Özel hayata müdahale ettiler. Gazeteci Dursun Boran ‘ın Valiliğe yaptığı müracat sonrası 2005 senesinde Yeditepe ve Çamlıca sitelerine verilen özel güvenlik İzin Belgesi iptal edildi.

1 ay sonra İstanbul Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu başkanlığında toplanan, özel güvenlik komisyonu skandal gibi bir karar alarak, ada bazında güvenlik firmalarının görev yapmasına kısmen yeni izin verdi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri mahallede hiçbir surette özel güvenliğe izin verilemez, bu suçtur. Anayasa’nın eşitlik ilkesi olan 10. maddeye ve seyahat hürriyetine aykırı dedi.

Kişi ve kurumlar şahsen talep ederse özel güvenlik yönetmenliğine göre, ev ve işyerleri önünde izin verilebilir diyen uzmanlar, valiliğin görevi ihmal suçu işlediğini anlattılar. Valilik mahallede ö. Güvenlik izni verirken, savcı M. Kemal Gül bu suçtur dedi ve dava açtı.

Dursun Boran’ın savcılığa yaptığı suç duyurusunu ve delilleri değerlendiren savcı Gül. Çamlıca Sitesi yöneticilerinden Ömer Kuru, Mustafa Hakkı Kınacı, Ebubekir Yekeler, Mustafa Cem Altan, İbrahim Nalbant, Mehmet Mustafa Koldamca, Suat Ezmeci, Harun Ünlü, Cevat Büyükbayrak, Ahmet Över hakkında “ Haksız Arama “ dan dava açılmasını talep etti. Talebi kabul eden ceza mahkemesi dava açılmasına karar verdi.

2009/12888 soruşturma nolu, açılan ceza davası iddiamesi şöyle:
Alkent 2000 mahallesi herkesin girip çıkması gereken yerdir. Şüpheliler kolluk kuvvetinin mahkemede alınacak karara istinaden yapacakları kimlik kontrolü işlemini yaptırdıkları, kimlik kontrolü yapmanın arama işleminin parçası olduğu ve bu işlemin haksız arama eylemini oluşturduğu anlaşılmıştır.
Delillerin takdiri ve değerlendirmesi mahkemeye ait olmak üzere, 5271 sayılı ceza muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun olarak düzenlenen iddianamenin kabulü ile ;
1) Şüphelilerin yargılanmasının yapılarak eylemlerine uyan yukarıdaki sevk maddesi gereğince cezalandırılmalarına,
2) Şüpheliler hakkında Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Hükmedilmesi halinde TCK nın 53/1- a,b,c,d,e maddesindeki güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.

1.20100211172419.jpg

1.2.20100211172419.jpg

Resimde: Savcı Gül’ün kabul edilen ve ceza mahkemesinde dava açılan iddianeme görülüyor.