Özel okullara ilişkin taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Özel okullara ilişkin taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Yavuz Atar, "Özel Okullara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı"nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Yavuz Atar, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paşlaşımda, taslağın, eğitim sisteminde çeşitlilik ve kalitenin artırılmasına katkı sağlamak üzere hazırladığını belirtti.

Atar, paylaşımında, taslağa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özel okullarda eğitim ve öğretimin niteliğinin sürekli geliştirilmesi amacıyla kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin oluşturulması, özel okullara sunulacak desteklerin söz konusu kalite süreçleriyle ilişkilendirilmesi, özel okullaşma sürecinde tekelleşmeden uzak rekabetçi bir yapının tesis edilmesi konularına yer verilmiştir. Taslakta ayrıca özel okullarda rehberlik ve denetim sisteminin güçlendirilmesi, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitim veren özel okulların sektörle iş birliğinin artırılması gibi çeşitli politika önerileri yer almıştır."