Özel okullarda sınıfta kalma olmayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim okullarındaki eğitimi koronavirüs salgınına uyumlu hale getirecek yönetmelik değişikliği yaptı. Değişikliklerle birlikte özel okulalrda sınıfta kalma olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim hizmeti veren kurumlarındaki eğitimi koronavirüs salgınına uyumlu hale getirecek yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre bu kurumlarda salgın, afet gibi durumlarda mülki idari amirinin emriyle eğitime ara verilebilecek, uzaktan eğitim ve telafi eğitimi düzenlenebilecek ve bu eğitimlerde puanlama olmayacak. Ayrıca olağan üstü durumlar nedeniyle eğitime ara verildiğinde sınıfta kalma olmayacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Koronavirüs salgınına uyumlu hale getirien yönetmeliğe göre ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle mülkü idare amirleri özel eğitim kurumlarında eğitime ara verebilecek. Bu durumda uzaktan eğitim yapılabilecek.  Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dâhil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek. Uzaktan eğitim ve telafi eğitimlerinde puanla değerlendirme yapılmayacak.

 Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek ve devamsızlık dışında tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.