Polislere süper emeklilik geliyor

Polislere süper emeklilik geliyor

AK Parti - cemaat kavgası içinde resen emekli edilen polisler "çalışıyor" gibi para alacak.

İç Güvenlik Paketi kapsamında “paralel yapı” ile bağlantısı olduğu öne sürülerek resen emekli edilen 1786 polis arasında emeklilik için yaş haddini bekleyenlerin emekli maaşının yanı sıra kadrosuzluk tazminatı da alacağı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre emekliliğe ayrılanların büyük bir oranının yaş haddini geçmediği ifade ediliyor. Polislerde emeklilik hakkı erkeklerde 20 yıl, kadınlarda 16 yılda elde edilebiliyor. Ancak bir polis kendi isteği ile 60 yaşına kadar çalışabileceği için bu yaştan önce emekli edilenlere kadrosuzluk tazminatı veriliyor.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz başkanlığındaki Yüksek Değerlendirme Kurulu, 17 Nisan’da 1142’si 1. sınıf Emniyet müdürü, 269’u 2. sınıf Emniyet müdürü, 184’ü 3. sınıf Emniyet müdürü 181’i 4. sınıf emniyet müdürü, 10’u Emniyet amiri olmak üzere 1786 polis şefinin resen emekli edilmesini kararlaştırmıştı.

Emniyet’te 1786 kişilik emeklilik operasyonun yolu 5 Nisan’da yürürlüğe giren ve kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen 6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile açıldı. İç Güvenlik Paketi’nde belirlenen esaslara göre kadrosuzluk tazminatı ve emekli maaşı toplamı, aynı kadroda olan emsaline mali haklar kapsamında yapılan ödemeye kadar olacak. Ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üç ayda bir Hazine’den tahsil edilecek. Emekliye sevk edilenlere, 60 yaşına kadar emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren ek gösterge daihl en yüksek devlet memuru aylığının Emniyet amirlerine yüzde 110’u, 4. sınıf Emniyet müdürlerine yüzde 120’si, 3. sınıf Emniyet müdürlerine yüzde 130’u, 2. sınıf Emniyet müdürlerine yüzde 140’ı, 1. sınıf Emniyet müdürlerine yüzde 150’si oranında kadrosuzluk tazminatı ödenecek. Resen emekliye sevk edilen bir emniyet amiri 828.76 lira, 4. sınıf Emniyet müdürü 904.111 lira, 3. sınıf emniyet müdürü 979.453 lira, 2. sınıf Emniyet müdürü 1054.796 lira, 1. sınıf Emniyet müdürü 1130.139 lira kadrosuzluk tazminatı alacak.