Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''millet kıraathanesi'' yargıdan döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''millet kıraathanesi'' yargıdan döndü
Güncelleme:

AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP'li Atakum Belediyesinin elinden alınarak yıkılan ve yerine 3 katlı bina yapılmak istenilen Yalı Kafe alanı ile ilgili yapılan imar değişikliğine mahkeme izin vermedi.

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçince İller Bankası, daha önce yıllarca belediye sosyal tesisleri olarak kullanılan üzerinde yeşil alan, 2 düğün salonu, çocuk oyun parkı ve kafe olan yaklaşık 2 bin metrekarelik Yalı Kafe’nin bulunduğu araziyi satışa çıkardı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre CHP’li Atakum Belediyesi araziyi almak için görüşmeler yaptığı sırada İller Bankası, araziyi AK Partili Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi yapılması için verdi. 2020 yılı Ağustos ayında AK Partili Belediye arazide bulunan tesisleri yıkarak alana 3 katlı binalar yapılması için imar değişikliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, yapılan imar değişikliği sonrasında alana Millet Kıraathanesi ve Kitap kafe yapacaklarını ve sadece alanın yüzde 40’nın imara açıldığını söyledi.

Mecliste Millet İttifakı üyelerinin red oylarına rağmen, imar değişikliği oy çokluğu ile kabul edilince 5 bin 654 metrekarelik inşaat alanı ve 3 katlı binanın yapılmasını öngören imar planı değişikliği, CHP Meclis Üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek tarafından yargıya taşındı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, imar planını uygun bulmayarak iptaline karar verdi.

 Kararda “Dava konusu taşınmazın Millet Bahçesi ruhuna aykırı olarak yapılaşmaya açılacak bir alan düzenlenmesi ve bu nedenle arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacak olması nedenleriyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı açık olduğundan, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır… Dava konusu işlemin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin kısmının da iptaline…” denilerek imar değişikliğini iptal etti.

 

 

(Kaynak)