Erdoğan yeni YSK yasasını onayladı

Erdoğan yeni YSK yasasını onayladı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın yapısını değiştiren yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 7062 sayılı "Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. 

Kanuna göre, YSK bağımsız ve tarafsız olacak. Hiçbir makam veya merci Kurul'a emir ve talimat veremeyecek.YSK 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak.Mevcut Başkan, Başkanvekili ve üyeler görevlerine devam edecek. Genel müdür, Genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürünün görevleri ise düzenleme yürürlüğe girdiğinde sona erecek.

Rotasyon olacak. Seçim Müdürleri aynı yerde 6 yıldan fazla görev yapamayacak.Tartışmalı maddeler ise tekliften çıkarıldı. YSK kararlarının aleyhine yargıya başvurulamayacağına ilişkin düzenleme geri çekildi.Sandık kurulu başkanlarının memur olması ve seçim kurulunca belirlenmesi şartı kaldırıldı. Müşahitler ile ilgili düzenlemeler de çıkarıldı.Teklifte, engellilerin ve yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarının kolaylaştırılması benimsendi.  

İHA