İçişleri Bakanlığı'na 60 milyon TL'lik hibe yetkisi

İçişleri Bakanlığı'na 60 milyon TL'lik hibe yetkisi
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, herhangi bir anlaşma yapmaksızın 'dost ve müttefik' devletlere veya bu devletlerin kurum ve özel nitelikteki kuruluşlarına 60 milyon TL'ye kadar mal veya hizmet hibesinde bulunabilecek.

İçişleri Bakanlığınca 'dost veya müttefik' devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 60 milyon lira olarak tespit edildi. Karara göre, mal veya hizmetler 30 Mayıs 1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2022 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2022'de anlaşma akdedilmeksizin 'dost veya müttefik devletlere' ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 60 milyon lira olarak belirlendi.

HANGİ MAL VE HİZMETLER VERİLECEK?

Anlaşma akdedilmeksizin protokol (mutabakat zaptı) ile verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 20 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler (iaşe ve ibate giderleri dahil). Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."