Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı

Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı

Adalet Bakanı Bozdağ:- "Bakanlık olarak kapatılan adliyelerin yeniden açılmasına dair bir çalışmamız, bir planlamamız yok"

TBMM (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kapatılan adliyelerin yeniden açılmasına dair bir çalışmalarının ve planlamalarının olmadığını bildirdi.

Bozdağ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bölge adliye mahkemelerinden şu anda 7'sinin faaliyete geçeceğini, 8'nin ise peyderpey faaliyete geçeceğini belirten Bozdağ, "Çünkü hakim ve savcı sayımızdaki sıkıntı nedeniyle bir kısmını şimdi, hemen devreye alıyoruz. Diğerlerini de peyderpey alacağız" ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyinin, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi uyarınca, ırksal köken, siyasi düşünce, dini ve diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edildiğini ve uygun önlem alınmak şartıyla işlenebildiklerini anımsattı.

Bozdağ, yine Avrupa Birliğinin Veri Koruma Direktifi'ne göre, kişilerin sağlık durumunu veya cinsel yaşamını ilgilendiren kişisel verileri ile ırkını, etnik kökenini, siyasi görüşünü, dini veya felsefi inancını veya sendika üyeliğini ortaya çıkaran verilerin özel ve nitelikli veri olarak kabul edildiğini, bunların kural olarak işlenmelerinin yasak olduğunun belirtildiğini, ancak işlenebileceği hallerin de öngörüldüğünü hatırlattı. Bakan Bozdağ, Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyon Taslağı'nın 9. maddesinde de bunlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

- "Fahiş bir artış var"

Zorunlu trafik sigortası bedellerindeki artışa da değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hakikaten burada fahiş bir artış var. Bununla ilgili dün, Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek Bey'in başkanlığında bir toplantı oldu. Ben de o toplantıya katıldım. 3 maddelik bir kanun değişikliği yapılıyor. Şu anda zannedersem Plan Bütçe Komisyonuna havale edilecek bir kanun tasarısının içerisine konacak, ondan sonra sigorta şirketlerinin bu alandaki şeylerini yeniden değerlendirme durumu olacak. Kanun otomatik ilgilendirmeyecek ancak onların muallakta olan alacaklarından bahsediliyor. Bu alacaklar 1,8 iken 7,5'a çıkmış. Çok büyük bir artış var. O sıkıntıdan kaynaklandığı ifade edildi. Bu düzenlemenin bu konuda makul bir inişi sağlayacağını tahmin ediyoruz."

Şu anda kapanan adliyelerin bulunduğunu, bazı yerlerde de adliyeler açılsın diye milletvekillerinin taleplerde bulunduğunu aktaran Bozdağ, "Kapatılma gerekçeleri, hem dosya azlığı, hem ulaşım kolaylığı ve başka pek çok neden var. Şu anda bu nedenler ortadan kalkmış değil" dedi.

Bekir Bozdağ, "Yani 5 kilometre mesafede ilçeler var, 10 kilometre mesafede ilçeler var ve şu anda ulaşım kolaylığı var. Dosyalar çok az, hakim ve savcılar gerçekten boş oturuyorlar. Yani o yüzden de bu bir ihtiyaçtan dolayı kaldırıldı. Bizim de Bakanlık olarak kapatılan adliyelerin yeniden açılmasına dair bir çalışmamız, şu anda bir planlamamız yok" açıklamasında bulundu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın, ceza hükümleriyle desteklenen bir kanun olduğunu belirten Bozdağ, "Bu ceza hükümlerine atıf açıkça burada zikredilmiştir. Ayrıca, hassas verilerde de cezada artış öngörülüyor" dedi.

Bozdağ, tasarıda, "Kabahatler" başlığı altında da idari yaptırımların öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye genelinde mahkeme sayılarını yüzde 69 artırdıklarını dile getiren Bozdağ, ama ihtilafların çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle yeni mahkeme ihtiyaçlarının doğduğunu belirtti.