Kapıya kurduğu düzenekle annesine kendisini öldürttü
FETÖ'ye varis darbesi ! Tutuklandı
Bakan açıkladı: Köprü'den çift yönlü ücret mi alınacak?

Merakla Beklenen "Torba Kanun"daki Yeni Düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanun" pek çok konuda yeni düzenlemeler getiriyor- Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan prim borçları silinecek- 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni alınacak- Yapı

Merakla Beklenen "Torba Kanun"daki Yeni Düzenlemeler
A+ A-

TBMM (AA) - ALP ÖZDEN - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", kamuoyunun merakla beklediği bazı konularda düzenlemeler getiriyor.

Kanunun Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin düzenleme çıkarılarak ayrı bir teklif olarak yasalaştırıldı. Yapılan bir diğer değişiklikle de terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle, anne ve babanın da istihdam hakkından yararlanması sağlanıyor.

Dün akşam Genel Kurul'dan geçerek yasalaşan kanunda şu düzenlemeler yer alıyor:

"- Yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

- Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak.

- Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

- "Kanal İstanbul Projesi"nin yasal alt yapısı oluşturuluyor. İlgili kanunda "su yolu" tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılıyor.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği verilecek.

- İstanbul'un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek.

- Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10'unun aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

- Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeşle, anne ve baba da istihdam hakkından yararlanabilecek.

- Kamu arazisi tahsis edilen turizm işletmelerinin 2016 yılı için ödemesi gereken kira ve tahsis gibi borçları bir yıl ertelenecek.

- İşçiler izin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla bölebilecek.

- Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.

- Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 15 bin yeni polis memuru alınacak.

- Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

- Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket yönetimine kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya uygulamayı yürütmesi halinde TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşasının yasal alt yapısı oluşturuluyor.

- Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen merkezi karşı taraf hizmetlerinin yasal alt yapısını sağlamlaştırılıyor.

- Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek."