Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa Meclis'te !

Milyonları ilgilendiren yeni torba yasa Meclis'te !
Güncelleme:

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba yasa TBMM'ye sevk edildi. Tasarıya göre 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi sağlanacak.

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı bugün TBMM’ye sevk edildi.

Torba yasada dikkat çeken düzenlemeler şöyle: 

Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.
Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek.
Maden kazalarında ölenlerin yasınlarına devlette 1 kadro verilecek.
Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak.
Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.
Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. 
Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor.
16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana yeni araç alımlarında ÖTV indirimi getiriliyor.

MAKİNE TEÇHİZAT ALIMINA KDV İSTİSNASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarı ile ilgili Ağbal şunları kaydetti:

“Tasarı ile vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor.

Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek.

Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.

OSB'ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'den istisna öngörülüyor.

16 YAŞ ÜSTÜ ARACINI HURDAYA AYIRANA ÖTV İNDİRİMİ

16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.

Tasarı ile istihdamın artırılmasına yönelik kapsamlı ve güçlü teşvik mekanizmaları getiriyoruz.

2020 sonuna kadar ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor.

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak.

KONUT HESABINDA DEVLET DESTEĞİ ARTACAK

Mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor.

Çiftçi ve esnafa verilecek hazine faiz destekli kredilerin kamu katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının hazine bütçesinden karşılanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sistemi, Bakanlar Kurulu kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Bu çerçevede kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki hazine adına açılacak 'tek hazine kurumlar hesabı'na aktarılacak.

KAÇAK MADENCİLİK YAPANA HAPİS 

Tasarı ile kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenleniyor.

Akkuyu nükleer güç santrali projesi ve Japonya ile yapılacak nükleer santral yatırımlarının stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmekte.

Kurulu gücü azami 10 kw olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor.

5 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kanunu kapsamına alınmakta.

Tasarı ile eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı getiriliyor."

Seçiniz...