Paris İklim Anlaşması, Meclis Komisyonu'ndan geçti

Paris İklim Anlaşması, Meclis Komisyonu'ndan geçti
Güncelleme:

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi dün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Yasa teklifinin bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay New York’ta BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylayacağını duyurmasının ardından anlaşmanın onaylanmasına dair yasa teklifi, yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim’de TBMM’ye sunulmuştu. Teklifte yer alan beyanda Türkiye’nin, anlaşmayı 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Paris Anlaşması’nda açıkça kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve görevli kabiliyetler” temelinde uygulayacağı belirtiliyor. Ayrıca “(Türkiye Cumhuriyeti) Paris Anlaşması’nı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde, anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder” ifadeleri yer alıyor. Türkiye, Paris Anlaşması’nın temelini oluşturan 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1 belgesinde “gelişmiş ülkeler” listesinde bulunuyor. Türkiye, bu listeden silinerek iklim değişikliği fonlarından yararlanma olanağı bulunan “gelişmekte olan ülkeler” listesine dahil olmak için BMİDÇS sekreteryasına eylül ayı içinde bir nota iletmişti.

Türkiye’nin bu talebi, 31 Ekim’de Glasgow’da başlayacak BM İklim Konferansı’nda görüşülecek.

Paris Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi dün ilk olarak muhalefet milletvekillerinin talebiyle tali komisyon olan TBMM Çevre Komisyonu’nda görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmaması durumunda ekonomisinin büyük zarar göreceğini belirtti. Türkiye’nin “gelişmekte olan ülke” olduğu beyanıyla anlaşmaya taraf olma gerekçesini açıklayan Birpınar, Rusya ve Polonya’nın da anlaşmaya taraf olurken “ekonomilerine zarar gelmemesi kaydıyla anlaşmayı uygulayacaklarını” beyan ettiklerini, Türkiye’nin de buna benzer bir beyanda bulunduğunu belirtti.