Son 3 seçim anketinin ortak sonucu: AK Parti düşüşte !

Son 3 seçim anketinin ortak sonucu: AK Parti düşüşte !

1 Kasım'da yapılacak seçim öncesi son anketler

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’nun, “Erken seçim 1 Kasım’da” demesinin ardından araş­tır­ma şir­ket­le­ri de par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı bir bir açık­la­ma­ya baş­la­dı.

Ge­zi­ci, Met­ro­poll ve ANAR araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin yap­tı­ğı 3 ay­rı an­ke­te gö­re, 1 Ka­sı­m’­da­ki se­çim­ler­de, 7 Ha­zi­ran so­nuç­la­rın­dan çok fark­lı bir tab­lo bek­len­mi­yor.

1-20150827085219.jpgGe­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin sa­hi­bi Mu­rat Ge­zi­ci, HDP’ye oy ve­ren­le­rin yüz­de 97’si­nin tek­rar HDP’­ye oy ve­re­ce­ği­ni, MHP oy ve­ren­le­rin de yüz­de 75’nin ye­ni­den MHP’­yi ter­cih ede­ce­ği­ni söy­le­di.

TEK BAŞINA İKTİDAR GÜCÜ YOK!..

Metropoll Araştırma Şirketi’nin sahibi Özer Sencar da, 1 Kasım’daki seçimde AKP’nin tek başına iktidar olabilecek oyu alamayacağını açıkladı.

Sencar, CHP ve HDP’nin oyunda artış olduğunu belirtti, MHP’nin ise oy kaybettiğini vurguladı. Sencar’ın verdiği bilgiye göre, HDP’nin artışı partiler arasında sıralamayı değiştirmese de milletvekili sayısı bakımından HDP’yi üçüncü parti yapıyor. Metropoll’ün araştırmasına göre, AKP 259, CHP 133, MHP 74 ve HDP 84 milletvekili çıkaracak.

2-943.jpgÜLKEYİ KOALİSYONLAR YÖNETECEK

AKP’ye yakınlığıyla tanınan Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ANAR) sahibi İbrahim Uslu da erken seçime ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu.

Uslu, Türkiye’de uzun yıllar bir daha ‘tek parti iktidarı’ yaşanmayacağını ve koalisyonların Türkiye’yi yöneteceğini öngördü. “Güneydoğu’da yaşanan terör HDP’yi tehdit etmiyor” diyen Uslu, AKP’nin yüzde 30 olan Diyarbakır’daki oyunun, Suruç’ta bomba patladıktan sonra yüzde 14’lere düştüğünü açıkladı.