TBMM'de AYM sürprizi

TBMM'de AYM sürprizi
Güncelleme:

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece OHAL sonrası terörle mücadeleye ilişkin teklifte, Anayasa Mahkemesi önünde biriken dosyalar için düzenleme yapıldı.

Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde yapılacak müracaat üzerine Komisyon tarafından incelenecek.

TEKLİFİN 27 MADDESİ KABUL EDİLDİ, SON ANDA YENİ MADDE EKLENDİ

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece OHAL sonrası terörle mücadeleye ilişkin teklifin maddeleri kabul edildi.

Verilen önerge ile yeni madde eklendi. Önerge ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanuna geçici madde eklendi. Kabul edilen madde, Anayasa Mahkemesi önünde derdest olan başvuruların, öngörülen sürede yapılacak müracaat üzerine komisyon tarafından incelenmesi amaçlanıyor.

"Anayasa Mahkemesinde bulunan bazı bireysel başvurular hakkında Komisyona müracaat” başlıklı madde şöyle:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde yapılacak müracaat üzerine Komisyon tarafından incelenecek.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak. Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek.

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene otuz günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu süre içinde, geçerli bir mazeret olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması halinde müracaat reddedilecek.

Komisyona gelen müracaatlar bakımından dokuz aylık süre, on altı ay olarak uygulanacak.