TBMM'ye 226 milyon TL'lik dev bütçe

TBMM Başkanlığı’na, 2020 yılında yapacağı taşıt kiralama, haberleşme gideri, 100’üncü Yıl etkinlikleri gibi harcamalar için 226 milyon TL bütçe ayrıldı.

TBMM 2020 Bütçe Teklifi, Başkanlık Divanı’na sunularak görüşülmeye başlandı. Meclis’in 2020 bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri kalemi için ayrılan tutar, bir önceki yıla göre 58 milyon TL artarak 226 milyon TL oldu. Bu tutarın 9.5 milyon TL’si ise taşıt kiralama işlemleri için ayrıldı.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre TBMM’nin önümüzdeki yıla ilişkin bütçesi teklifte, 1 milyar 747 milyon 789 bin TL olarak belirlendi. Önümüzdeki yıl yapılacak harcamalarda en yüksek öngörü, personel giderleri kaleminde meydana geldi. Bütçe teklifinde, 904 personeli Milli Saraylara gönderilen TBMM’de kalan personel için 1 milyar 66 milyon 484 bin TL harcanması planlandı.

KUTLAMALARA 28 MİLYON TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi için ise 226 milyon 951 bin TL’lik harcama öngörüldü. Bu harcamaların içeriklerine ilişkin bilgiler de teklifte yer aldı. Buna göre, TBMM’nin 100’üncü Yıl etkinliklerinde yapılması planlanan faaliyetler için 28 milyon TL, milletvekillerinin haberleşme giderleri için 200 bin TL, taşıt kiralama giderleri için 9.5 milyon TL ayrıldı.

KÖŞKE 5 MİLYON

Teklifte, sosyal tesisler ve bazı köşklerin TBMM’ye devredilmesi nedeniyle oluşan giderler için 5 milyon TL, elektrik, su, yakıt giderleri için 3.1 milyon TL ve ek hizmet binalarının kira giderleri için de 500 bin TL ayrıldı. RTÜK’e, Kamu Denetçiliği Kurumuna ve memurların öğle yemeğine yardım yapan TBMM, bu gibi işlemler için ise bütçesinden 226 milyon 105 bin TL ayırdı. TBMM’nin bütçe teklifinde, geçen yıllara ilişkin harcamalar da yer aldı. TBMM bütçesinden dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına aktarılan tutarı ifade eden “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kalemi için 2018’de 2.7 milyon TL, bu yıl da 2.6 milyon TL harcandı. 2020 yılında bu tutarın 4.1 milyon TL, 2021’de 4.4 milyon TL ve 2022 yılında da 4.7 milyon TL olması öngörülüyor.

Milletvekillerinin tedavi giderlerini karşılayan TBMM, bu harcama kalemine aktarılmak üzere 2020 yılı için 21 milyon TL, 2021 yılı için 23 milyon TL ve 2022 yılı için ise 25 milyon TL’lik ödenek ayırdı. Önümüzdeki yıl milletvekillerinin yolluk gideri için 13 milyon TL, temsil ve tanıtma giderleri için 41 milyon TL ve hizmet alımları için ise 98 milyon TL harcama öngörüldü.

Birgün