Yeter ! Anaları ağlatmayın !

Yeter ! Anaları ağlatmayın !

Siyaset arenası ısınıyor... Şimdi de "30'lar" sahnede; TBMM'yi barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağırdılar...

Farklı siyasal görüş ve çevrelerden bir grup bilim, devlet ve siyaset insanı ortak bir çağrı yayınlayarak ‘TBMM’yi, tatil yapmak yerine Ankara’da toplanarak barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağırdılar.  İmzalayanları arasında akademisyenler, üst düzey yöneticiler, önemli kanaat önderleri, eski Bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyor.

İşte o çağrı metni:

Hiç bir demokratik ülkede, savaşa girmek ya da savaşı sonlandırmak, bir örgütle silahlı mücadeleyi sona erdirmek ya da yeniden başlatmak, bir hükumetin ya da kişinin siyasal gelecek hesaplarını temel alamaz. Çünkü bu konular kişileri de, partileri de, siyasal hesap ve beklentileri de aşan, milletin tümünü ilgilendiren ‘milli ve hayati’ konulardır.

Oysa bugün, siyasi süreçler geriye doğru okunduğunda, adına ‘’milli birlik ve kardeşlik süreci’’ de denilen “çözüm süreci’’nin, başlamasının da, sonlandırılmasının da yegane sebep ve dayanağının, İktidar Partisini vesayeti altına almış bir kişinin şahsi hesap ve hevesleri olduğu anlaşılıyor. Bu konuda baştan beri duyulan kaygılar, yaşanan son olaylarla da açıkça kanıtlanıyor.

Dün, çatışmasız bir Türkiye’nin kendisine daha büyük güç ve iktidar getireceğini düşünen kişi, “analar ağlamasın” diyerek bütün toplumdan destek isterken, bugün, çatışma ortamının azalan gücünü geri getireceği hesabını yapıyor ve -Gezi olaylarından bu yana çarpıcı örneklerini gördüğümüz gibi- anaların gözyaşı ile  ilgilenmiyor.

Oysa, bugün Türkiye muktedirlerin kendi kişisel hesapları dışında, barışı ve çatışmasızlığı  her zamandan çok daha fazla gerekli kılan koşullarla karşı karşıyadır. Zira, Ortadoğu’daki yangın, içeride barışa ve çatışmasızlığa olan ihtiyacımızı hiç olmadığı kadar ivedi ve öncelikli hale getirmiştir. Bu yangının sürmesi ve içeriye de yansıması Türkiye’yi gelecek yıllarda içinden çıkılması zor,  giderek çözümü olanaksız yeni sorunlarla yüz yüze bırakacaktır.

Ülkeyi yönetenlerin birinci görevi, yurttaşları ezmemek, silaha ve suça yönelinmesi ortamını yaratmamak suretiyle terör eylemlerini işlevsiz, anlamsız kılmak ve buna karşın hala yapılıyorsa bu eylemlerin faillerini yakalamaktır. Terör elbette mazur görülemez ve savunulamaz. Ancak, bu tür eylemler neden gösterilerek kitlesel tutuklamalar, sonu gelmez gerginlikler, parti kapatmak, Meclis’i çalıştırmamak, kişisel hedeflere engel görülen kişileri siyasetten men etmeye kalkışmak gibi hukuku ve demokrasiyi askıya alan girişimler ve komşu ülkelerle olan gerginliğin savaşa dönüştürülmesi de asla onaylanamaz. Bu tür tutum ve davranışlar basiretli bir yönetimin değil, basiretsizliğin, ehliyetsizliğin ve yönetememenin aczidir. Ülke, böyle bir acze ve kişisel kaygılar içinde sürüklenişe terk ve teslim edilemez!

O nedenle, biz aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, Geçici Hükümeti ve dayandığı siyasal iktidarı, savaş, çatışma ve onyıllardır bedelini ödediğimiz gerginlik dilinden vazgeçmeye; bütün siyasal taraf ve güçleri de masum yurttaşlarımızın büyük acılar yaşadığı çatışma ortamına son vermek ve şiddeti durdurmak için hukuk, vicdan ve sağduyu çerçevesinde içtenlikle çaba göstermeye davet ediyoruz.

Özellikle de TBMM’yi ülkenin geleceğini, kaderini belirleyecek gelişmeleri müstafi bir Hükümetin inisiyatifine bırakmamaya, bu yakıcı günlerde tatil yerleri yerine ANKARA’da toplanarak, içine sürüklendiğimiz çatışma ve gerginlik ortamına, elindeki bütün yetki ve olanakları kullanmak suretiyle son vermek , barışa ve demokrasiye sahip çıkmak için göreve çağırıyoruz..

İmzalar; (soyadı sırasıyla):

Cengiz AKTAR
Doç.Dr. Siyaset Bilimci

Mehmet ALTAN
Prof.Dr. Ekonomist

Akın ATAUZ
Mimar, Şehir Plancısı

Oya BAYDAR
Yazar, sosyolog

Murat BELGE
Prof.Dr. yazar

Orhan Kemal CENGİZ
Hukukçu, yazar

Aydın ENGİN
Gazeteci, yazar

Eşref ERDEM
Ankara eski Milletvekili, yönetici

Abdulbaki ERDOĞMUŞ
Diyarbakır eski Milletvekili, ilahiyatçı

Hüseyin ERGÜN
SODEP Eski Genel Başkanı

Recai ERSOY
Tıp Doktoru

Kemal F. GENÇ
Yönetici, Eski Müsteşar Yrd.

Ertuğrul GÜNAY
Eski Kültür ve Turizm Bakanı

Seyfettin GÜRSEL
Prof.Dr. Ekonomist

Temel İSKİT
Eski Büyükelçi

Erdal KALKAN
İzmir eski Milletvekili, hukukçu

Ümit KARDAŞ
Hukukçu, yazar

Osman KAVALA
Anadolu Kültür Vakfı Başkanı

Suat KINIKLIOĞLU
Çankırı eski Milletvekili, Siyaset Bilimci

Emre KOCAOĞLU
Istanbul eski Milletvekili, T. Demokrasi Vakfı eski Başkanı

Onur Bilge KULA
Prof.Dr. Alman Dili/Ed. Öğretim Ü.

Mithat MELEN
Prof.Dr. Istanbul eski Milletvekili

Nesrin NAS
ANAP Eski Genel Başkanı, ekonomist

Baskın ORAN
 Prof.Dr. Uluslararası İlişkiler Öğretim Ü.

Sırrı ÖZBEK
Istanbul eski Milletvekili, hukukçu, yazar

M.Niyazi ÖKTEM
 Prof.Dr. Hukukçu

Haluk ÖZDALGA
 Ankara eski Milletvekili, mühendis, yazar

Ünal ÜNSAL
 EskiBüyükelçi

Zafer ÜSKÜL
 Prof.Dr.Anayasa Hukuku, Mersin eski Milletvekili

Bahattin YÜCEL
Eski Turizm Bakanı