YSK'dan MHP'nin itirazıyla ilgili ara karar

YSK'dan MHP'nin itirazıyla ilgili ara karar
Güncelleme:

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

Ara kararda; sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe Birinci ve İkinci ilçe seçim kurullarından bilgi istedi.

YSK, dün AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddederek, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti. YSK, sandık kurullarının da devlet memuru olmayan başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. YSK, ayrıca 41 bin 132 kısıtlı seçmenin araştırılması kararını da aldı.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

İSTANBUL İLÇE SEÇİM KURULLARINA 5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bu seçmenler arasında 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen, hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedilen 10 bin 290 seçmen, 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen, 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişi bulunuyor. YSK söz konusu araştırmaları yapmak üzere İstanbul İlçe Seçim Kurullarına 5 gün süre verdi.

Başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca  Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, bunlardan  479'unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları  olduğu tespitine yer verilmişti.

Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu  başkan ve üyesi yapıldığı iddiasıyla görevliler hakkında suç duyurusunda  bulunulduğu belirtilen başvuruda, sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba  olduğu, yine yasaya aykırı askeri personele görev verildiğinin tespit edildiği  belirtilmişti.

YSK 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi

DÜN VERİLEN ARA KARARLAR

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını görüşen  YSK, dün ara karar vererek, KHK'lilerin oy kullanabileceğine karar vermiş, 41 bin  132 seçmen ile memurolmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını  kararlaştırmıştı.

Kurulun bu konuyla ilgili kısa kararı yazıldı.

Kısa kararda, AK Parti'nin "2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı"  iddiasıyla ilgili, bu seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer  almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca  tutanakla tespit edilmesi istendi. Bu kişiler, oy kullanmışsa kısıtlılıklarına  ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı varsa  ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla kurula gönderilmesi talep edildi.

"Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanıldığı", "ceza infaz  kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10 bin 290 kişinin  kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı", "31 Mart  2019'da cezaevlerinde kasıtlı suçtan hükümlü olan 5 bin 287 kişinin kayıtlı  oldukları seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı" ve "31 Mart 2019'da  cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim  yerleri cezaeviolarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı"  iddialarıyla ilgili de ilçe seçim kurullarınca bu kişiler yerine oy kullanılıp  kullanılmadığının tutanakla tespit edilerek YSK'ye gönderilmesi istendi.

Ara kararda ayrıca AK Parti'nin "zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı  olduğu" iddia edilen 21 bin 358 seçmenin, 31 Mart 2019 ve bu tarihten önce  haklarında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgahlarının  bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin  edilerek, tutanakla YSK'ye gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kişilerin haklarında kısıtlılık kararı olanların seçmen listesinde  yer alıp almadıkları, yer almışlarsa bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının  da ilçe seçim kurulunca tespit edilmesi istendi.

AK Parti'nin KHK ile kamu görevinden çıkarılanların seçmen olamayacağı  yönündeki iddiasının reddedildiği ara kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan  kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek  olmadığı sonucuna varıldı.

Kurulun iki üyesi çoğunluk görüşüne katılmadı.

SANDIK KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ARAŞTIRILMASI

YSK'nin kısa kararında ayrıca AK Parti'nin "6 bin 539 sandıkta sandık  kurulu başkanının, 13 bin 84 sandıkta sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi  olmadığı" iddiasının da araştırılmasına karar verilmişti.

Kısa kararda, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin  görevlendirilmelerine esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği de  belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesi istendi.

Bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa, hangi sebeple ve hangi  kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya  seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların listesinin de ilgili ilçe seçim  kurullarınca gönderilmesi talep edildi.

"KHK ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin sandık kurulu başkanı ve  üyesi olarak görevlendirildikleri" iddiasıyla ilgili de adı geçenlerin nasıl  görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına karar verildi.

YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim  kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini kararlaştırdı.

Buna göre, araştırılması istenen konularla ilgili ilçe seçim  kurullarının çalışmalarını beş gün içinde tamamlamasının ardından YSK üyeleri  gelen cevapları ele alacak.

Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararın  verilmesi bekleniyor.

Seçiniz...