Sosyal medyayı kullanırken dokunulmaz değilsiniz

Paylaşımlarınızı yapmadan önce bu haberi mutlaka okuyun ve bir kez daha düşünün!

Sosyal medyayı kullanırken dokunulmaz değilsiniz
A+ A-

Günümüzde sayıları milyonlara varan sosyal medya kullanıcıları ve beraberinde gelen her türlü paylaşımlar mevcut. Paylaşılan resimler, yorumlar, hakaret ya da şiddet içeriyorsa dokunulmaz değilsiniz. 

Mevcut yasalar çerçevesinde sosyal medyada hangi tür paylaşımlar suç sayılmaktadır? Herhangi bir ceza soruşturmasına maruz kalmamak ve ötesinde ceza almamak için paylaşımlarda nelere dikkat etmek gerekir? Tüm bu konularda Ceza Hukukçusu Avukat Mehmet Fatih SAVAŞ bilgi aktarıyor.

Yasalara göre başta Facebook ve Twitter olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde hangi ifade veya paylaşımlar cezalandırılmaktadır?

Türk Ceza Kanunu’nun  125. maddesinde düzenlenen genel “hakaret” suçunun sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Kanun koyucu hakaretin alenileşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması nedeniyle artan kişisel zararları dikkate alarak, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu için daha fazla ceza öngörmüştür. Keza TCK’nun 106. maddesinde kaleme alınan  “tehdit” suçunun sosyal medya üzerinden kendini tanınmayacak şekilde işlenmesi halinde suçun işleniş biçimi ve mağdurda yarattığı etkiler dikkate alınarak, genel tehdit suçundan daha ağır bir cezaya yer verilmiştir. Örneğin bir kişi sahte bir isimle Facebook veya Twitter hesabı açarak başka birini ölümle tehdit ederse, bu eylemin 5 yıla kadar hapis cezasına tabi olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Hakaret bir kişiye doğrudan küfür etmek şeklinde olabileceği gibi “Hırsız, katil” gibi hiçbir delile dayanmayan soyut isnatlar şeklinde de ortaya çıkabilir.

Siyasetçilerin dahil olduğu durumlar biraz daha özeldir. Siyasetçiler pek tabi eleştirilebilir… Ancak ifade özgürlüğünün ve eleştiri hakkının sınırları aşılmamalıdır.

Evrensel ve ulusal hukukta siyasetçiler aleyhine yapılan eleştirinin sert bir üslupla gerçekleştirilmesinin, kaba olmasının ve nezaket sınırlarını aşmasının, eleştirenin amacına, psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgu olarak ortaya çıktığı kabul edilmekle birlikte; eleştiri ve sitemlerin, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer fertler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik olmaması gerektiği de vurgulanmaktadır. Av. Fatih Mehmet Savaş; ‘Siz örneğin bir kamu görevlisi olan Başbakan veya Devleti temsilen partiler üstü bir kişilik olarak kabul edilen Cumhurbaşkanına sosyal medya üzerinden alenen küfür ederseniz veya kulaktan dolma dedikodular ile herhangi bir fiil isnat ederseniz, bu artık ifade özgürlüğü veya eleştiri hakkı değil, şeref ve saygınlığın ihlali olarak karşınıza çıkar. Bu halde Başbakana hakaret suçundan dolayı TCK. m.125/3-a maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz’ diyor.

Bunlarla birlikte Av. Fatih Mehmet Savaş; ‘Başkalarının Telefon numaraları ya da fotoğrafları izinsiz paylaşmak örneğin; kişilerin adresleri, kimlik bilgileri, fotoğraflarını ve özel bilgilerini de izinsiz paylaşmak suç teşkil etmektedir. Bununla birlikte yine sosyal medya da elden ele dolaşan görüntüler, ses kayıtları hoşunuza gitse bile izinsiz olarak paylaşılmamalıdır. Çok ciddi hukuki yaptırımları olmakla birlikte mahkemelerde delil olma özelliği uygulamalardaki bir çok örneği sabittir’ diye belirtiyor.

Leyditurk.com