Uzun Dalgalı Radyoya El Koyma İhlal Sayılmadı

Anayasa Mahkemesince, cezaevinde bir mahkumun kullandığı uzun dalgalı radyoya el konulması ifade özgürlüğünün ihlali sayılmadı- Ceza infaz kurumlarındaki güvenliği veya disiplini bozacak şekilde eşya bulundurmanın el koymaya tabi tutulmasının, tek başına

Uzun Dalgalı Radyoya El Koyma İhlal Sayılmadı
A+ A-

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesince, cezaevinde bir mahkumun kullandığı uzun dalgalı radyoya el konulmasında ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü Mehmet Reşit Arslan'ın odasında yapılan aramada bulunan radyoya el konuldu. Arslan, radyoyu beş yıl önce kurum kantininden satın aldığını ve radyonun uzun dalgalı olması nedeniyle el konulduğunu iddia etti. Kırıkkale İnfaz Hakimliğince yaptığı iade talebinin reddedilmesinin ardından Arslan'ın müracaatta bulunduğu Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi de aynı kararı verdi.

Arslan, daha sonra ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme tarafından, olayda ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verildi. Başvurucunun cezaevi idaresi aracılığıyla temin ettiği uzun dalgalı radyoya sahip olmasının, haberlere ulaşma ve bilgi edinme kapsamında olduğu konusunda herhangi bir tereddüt olmadığına dikkati çekilen kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Uzun dalgalı radyo bulunuldurulması açısından ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında temel meşru amaç, kamu düzeninin sağlanması ve terörle mücadelenin bir yöntemi olarak cezaevinde güvenliğin ve disiplinin sağlanmasıdır. Başvurucunun kullandığı radyoya yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle el konulmasının cezaevi düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile suçun önlenmesi amacıyla yapıldığı, bunun da Anayasa'nın ifade özgürlüğüne ilişkin 26. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında meşru bir amaç taşıdığı sonucuna varılmıştır."

- "Tek başına ifade özgürlüğünün ihlali sonucunu doğurmaz"

Başvurucunun radyosuna uzun dalgalı olması nedeniyle el konduğu, bunun dışında herhangi farklı bir amaçla radyoya el konulduğuna dair bilgi bulunmadığının altı çizilen kararda, şu görüşler aktarıldı:

"Her türlü radyonun ve iletişim aracının değil, sadece uzun dalga özelliği taşıyan radyonun ceza infaz kurumlarındaki güvenliği veya disiplini bozacak veya ceza infaz kurumlarındaki düzenli yaşamın sürdürülmesini önleyecek şekilde bulundurulması ve dinlenmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla somut olay açısından esas olan başvurucunun bulundurduğu ve sahip olduğu uzun dalgalı radyonun ceza infaz kurumlarındaki güvenliği veya disiplini bozacak nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarındaki güvenliği veya disiplini bozacak şekilde eşya bulundurmanın el koymaya tabi tutulması, tek başına ifade özgürlüğünün ihlali sonucunu doğurmayacaktır."