Vakıflara bir yeni gelir kapısı daha açıldı!

İmar planı değiştiği için aşırı değerlenen arsalardan değer artış payı alınacak. “Rant vergisi” de denilen bu payı vakıflar ödemeyecek. Kıyılara millet bahçeleri kurulmasına izin verilecek, kıyılara kurulan iskeleler de affedilecek.

İstanbul Boğazı'ndan sonra şimdi de Tapu Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören yasa teklifi taslağı hazırlandı. Taslağa göre, imar değişiklikleri sonucu oluşan arsa rantından Hazine ve belediyelere değer artış payı ödenecek.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre rant vergisini ödemeyen, tapuda hiçbir işlem yapamayacak. Rant vergisinden vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kentsel dönüşüm projelerindeki gayrimenkuller muaf tutulacak. Yapılaşma izni verilmeyen kıyılarda millet bahçelerinin kurulmasına izin verilecek. Plajlara yeni iskele kurulamayacak ancak mevcutlar yasal hale dönüştürülecek.

RANT PAYI GELİYOR

Toplam 40 maddeden oluşan Tapu Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı. Görüşlerin toplanmasının ardından AKP'li milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen teklif taslağına göre, “kullanım amacı değişikliği”ne yönelik yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı “değer artış payı olarak” alınacak. Bu pay nakit ya da ayni (örneğin arsa payı) olarak da alınabilecek. İmar planı değişikliği ada bazında ve taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınarak yapılabilecek. Değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer artışı payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Tahsil edilen payın yüzde 30'u imar planı değişikliğini onaylayan ilgili idarede açılacak kamulaştırma hesabına, yüzde 30'u Çevre Bakanlığı'nın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırılacak. Büyükşehirlerde ise yüzde 20'si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, yüzde 20'si bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına, yüzde 40'ı da Hazine hesabına aktarılacak.

KAYALIKLARA İSKELE PLAJ

Yasa gereği genel olarak halkın kullanımına açık sayılan kıyılara turizm amaçlı iskele yapılamıyor. Ancak yeni taslakla kayalık kıyılar ile niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde turistik amaçlarla iskeleler kurulabilecek. Bu iskeleler platform niteliğinde olmayacak ve 3 metreyi geçemeyecek. Bu düzenlemeden başta Antalya'nın Kaş ilçesi olmak üzere kayalık kıyı bölgeleri yararlanacak. Otellerin kıyılarda kurduğu mevcut iskelelerin devam edip etmeyeceğine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın uygun gördüğü iskeleler kalacak. Uygun görmedikleri 3 yıl içinde, ruhsatsız iskeleler ise en geç 2020 sonuna kadar yıkılacak.

Meralara kamu binaları geliyor

Taslak düzenlemeye göre 775 sayılı Gecekonduyu Önleme Kanunu, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Kanunu ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamında ihtiyaç duyulan mera, yaylak, kışlak, otlak ve harman yeri vasıflı taşınmazlara artık kamu yatırımları yapılabilecek. Dolayısıyla örneğin köylerdeki harman yerlerine kolaylıkla kamu binası yapılabilecek.
 

Sözcü