AK Partili başkanı yakan fotoğraflar
İstanbul'da korkutan görüntü! Boğaz çamura bulandı
Bankaya ödediği fazla kredi faizinin 3 katını geri aldı

Yeni KHK ile TSK'da neler değişti ?

Yeni KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de değişikliğe gidildi.

Yeni KHK ile TSK'da neler değişti ?
A+ A-

İşte KHK'lar sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı değişiklikler;

-İç güvenlik harekatında olduğu gibi sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personelimize de ilave tazminat ödemesi yapılacak.

-Uzman erbaşlarımızın TSK'da görev yapabilecekleri yaş haddi 45'ten 52'ye yükseltildi.

- 7. hizmet yılını tamamlamış ve 10. yılını bitirmemiş Astsubaylarımıza bir defaya mahsus, subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verildi

- Hava Harp Okulu'nda olduğu gibi Kara ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO'larına da ara sınıftan öğrenci alım imkanı getirildi.

-Tüm mühendislik fakültesi mezunu gençlerimizin Hava Kuvvetlerimizde dış kaynaktan pilot olabilmesinin önü açıldı.

- TSK'da en az 2 yıl uzman erbaş olarak görev yapan ve kendi isteğiyle ayrılmış olanlara, infaz koruma memuru olabilme hakkı getirdik.

PİLOT ALIMINDA YAŞ SINIRI

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mühendislik eğitimi veren fakülte  veya yüksekokullardan mezun olanlardan muvazzaf subay olmak için başvuran pilot  adaylarının yaş sınırı 27'den 32'ye çıkarıldı.

Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK  kapsamında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 14'ncü  maddesinin A bendi değiştirildi.

Buna göre, en az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya  yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya  havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl  süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın  veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus  kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 32 yaşını  bitirmemiş olacak. Daha önceki düzenlemede bu kişiler için yaş sınırı 27 olarak  öngörülüyordu.

Bu kişiler, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları  taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak  şartıyla muvazzaf subaylığa yerleştirilebilecek.

Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Türk Silahlı  Kuvvetleri hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili kanunda düzenlenen diğer  şartları sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda  istihdam edilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle  TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya  da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer  sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve  başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli  Savunma Bakanının onayıyla yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot olarak  görevlendirilebilecek.

Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilecek. Bunların  dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, pilot subayların dışarıda  geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet  süresinden sayılacak.

Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan  TSK'dan ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak  üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almaktayken bu madde kapsamında  görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilecek. Aylıkları kesilenlerden dört yıl  görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet  birleştirmesine konu edilmeyecek ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında  toptan ödeme hükümleri uygulanacak. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının  sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik  kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanacak. Bu maddenin uygulanması nedeniyle  geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmayacak.

SUBAYLIĞA GEÇİŞ SINAVI

KHK kapsamında ayrıca, yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu  hizmet yılını bitirmemiş astsubaylara, diğer şartları taşımaları kaydıyla bu  maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş  sınavına başvuru hakkı verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı kadrosuna dahil 657 sayılı Kanun'a tabi  personelden Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz  önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden  Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Milli  Savunma Bakanınca uygun görülenler, genel hükümlere göre merkezi yönetim bütçe  kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Başbakanlıkaracılığıyla  başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanacak.

Pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı,  uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, ADS pilotu,  dalgıç ve kurbağa adamlardan 23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük,  dalıcılık hizmet süresi olanlara 23. hizmet yılı karşılığında gösterilen oranda  aylık tazminat ödenecek. Jet ve pervaneli pilotlarından 32 yıl ve daha fazla uçuş  hizmet süresi olanlara ise tazminat oranı yüzde 680 olarak uygulanacak.

6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah alanlar hariç olmak  üzere, TBMMkararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik halinde veya  münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman Jandarma, sivil memur, işçi, uzman  erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere (40.000), erbaş ve erlere ise (20.000)  gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu  bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen sınır ötesinde icra edilen görev  süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın  tazminat ödenecek.

Ödenecek tazminatın tutarı, ödenme usul ve esasları ile hangi hallerde  kesileceği Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü  üzerine Başbakan onayı ile tespit edilecek.