Öğretmen evine giderken infaz edildi !
Avusturya'ya misilleme ! Böyle arandılar
3 belediye başkanı hakkında bomba iddia !

Ihlamur Parkı'nda imara izin yok

Çeşitli basın organlarında çıkan ve kamuoyuna yansıyan "Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde bulunan ıhlamur Parkı'nın doğal sit statüsündeki 11 bin metrekarelik yeşil alanın paravanlarla çevrilmesi ile imara açıldığı" yönündeki haberlere yalanlama.

A+ A-

Çeşitli basın organlarında  çıkan ve kamuoyuna yansıyan "Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde bulunan ıhlamur Parkı'nın doğal sit statüsündeki 11 bin metrekarelik yeşil alanın paravanlarla çevrilmesi ile imara açıldığı" yönündeki haberlere  ilişkin  Beşiktaş Belediyesi'nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Beşiktaş Belediyesi, iddia edildiği gibi bu alanın imara kesinlikle açılmadığını belirtmiştir. 

İşte o açıklama...

Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 47 pafta, 330 ada 20 parsel sayılı 11696,00M2 yüzölçümlü özel mülkiyetli olan yer, 14.04.2014 onanlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında kısmen konut, kısmen park, kısmen de dini tesis ve yol alanında kalmakta iken ; 22.12.2014 tarih ve 13113 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun bulunan NİP-8080,1 Plan İşlem Nolu, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile “düzenleme ortaklık payının gözden geçirilerek 2306.41 m2 (% 17.83) olan ‘Konut’ alanı büyüklüğünün, 3705.77 m2 (% 28.65) olacak şekilde yeniden düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. Söz konusu Plana Başkanlığımızca itiraz edilmişse de, kabul edilmemiş ve Plan kesinleşmiştir.

Ancak, 330 ada 20 parsel sayılı yeri kapsayan 22.12.2014 tarih ve 13113 sayılı Bakanlık Oluru ile uygun bulunan NİP-8080,1 Plan İşlem Nolu, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin durdurulması ve iptal edilmesi yönünde İstanbul 7. İdare Mahkemesinde 2015/1152 Esas dosya numarası ile Başkanlığımızca açılan dava devam etmektedir.

Söz konusu parsele ilişkin 29.03.2016 tarih ve 616 sayılı Kurul Kararında “330 ada, 20 parselde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.01.1970 tarih ve 5209 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, III. Selim (bir adet) ve II. Mahmut’ a (iki adet) üç adet nişan taşının koruma gruplarının 1. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının da parsel sınırı olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.

Söz konusu yerin parsel sınırlarının, saç perde üzerinde yeşil renkli yapay çim halı – yapay çim duvar diye adlandırılan malzeme ile kapatıldığı görülmüştür. Parsel sahiplerinin parsellerini koruma altına almaları için etrafını çevirmeleri 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında ruhsat gerektirmeyen işlerden olup parselde ayrıca planlama süreci sonuçlanmadan ve ruhsat alınmadan herhangi bir inşai faaliyete izin verilmeyecektir.