Belki de bir öğrenci koçuna ihtiyacın vardır?

Öğrenci koçu, çocuğunuzun ihtiyaçlarını belirleyip plan geliştirerek ona yardımcı olabilir.

Belki de bir öğrenci koçuna ihtiyacın vardır?
A+ A-

LEYDİTURK.COM/ ÖZEL

Davranışlarımız, seçimlerimizin sonucudur. Seçimlerimizin isabetli olabilmesi için, iyi hedefler belirlemek, daha iyi kararlar almak, güçlü yanlarımızı keşfetmek, daha fazla faaliyette bulunmak gibi süreçleri  içerir.  Bu süreci etkin bir şekilde değerlendirmek her zaman mümkün olmayabilir. Bize ayna tutacak, ne istediğimizi fark ettirecek, varmak istediğimiz sonuca, planlı ve sistemli şekilde bize yol  arkadaşlığı yapacak birisine gereksinim duyarız. İşte bu yol arkadaşının adı “Koç” tur. Koçluk interaktif  bir süreç olup insanların ve organizasyonların daha hızlı gelişmesine ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

Koçlar;  iş, kariyer,finans, ilişkiler ve sağlık gibi birçok alanda çalışır. Yaşam koçluğu, kurumsal koçluk, yönetici koçluğu,  satış koçluğu, ilişkiler koçluğu, kariyer koçluğu, öğrenci koçluğu gibi türleri vardır.

Son zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan koçluk hizmetlerinden biri de “Öğrenci Koçluğu” dur. Neden öğrenci koçluğu diyecek olursanız ; öğrencilerin hedeflerine doğru eylemlerle gitmesini sağlamaktır. 4+4+4  yeni eğitim sistemiyle öğrenim yaşı nerdeyse 5’e indi. Demek ki  öğrenci 5 ila 22 yaş arası gibi uzun bir süre öğrenim görecektir. Mevcut  sistem öğretim ağırlıklıdır. Bu yüzden öğrenciler, yeteneklerini, isteklerini, hedeflerini oluştururken,  farklı çalışmalarla desteklenmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı en etkin şekilde öğrenci koçu karşılar.

  Peki Öğrenci Koçu Ne Yapar?

Öğrencinin;

* Hedef belirlemesi  ve eyleme geçmesine yönelik stratejiler geliştirir.

*Güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmasına ayna tutar.

*Kendini tanıma ve geliştirmede farkındalık oluşturur.

*Yetenekli olduğu alanları saptayarak, uygun yönlendirmelerde bulunur.

*Dikkat ve konsantrasyon düzeyini arttırma çalışmaları yapar.

*Zamanı  en iyi şekilde kullanarak verimli ders çalışmasını sağlar.

* Motive eder, özgüvenini destekler.

*İsteksizlik, umutsuzluk, bıkkınlık, stres gibi olumsuz durumlarla baş edebilme yöntemlerini öğretir.

*Öğrenme tarzını belirleyerek,  okul ve sınav başarısını arttırmayı hedefler.

* Beynini daha etkin kullanmasını, problem çözme ve karar verme becerisini geliştirir.

*Aileye düzenli olarak geribildirimlerde bulunur.

Bütün bunları özetleyecek olursak;

Öğrenci Koçu, öğrenci ile işbirliği oluşturur, ihtiyaçlar belirlenir, hedef oluşturulur, plan geliştirilir, harekete geçilir(eylem)  değerlendirilir, çıkarımlarda bulunulur, oluşan farkındalıkla sonraki adımlar belirlenerek takip ve izleme ile hedefe ulaşmayı amaçlar.

Bir koç çıkmazlarda vakit kaybetmez, çözüme odaklanır.

Esma ANAR
Psikolojik Danışman-Pedagog-Öğrenci Koçu