Mor Çatı'ya sığınan kadınlar anlattı

Mor Çatı, şiddetten kurtulmak isteyen kadınlarla dayanışma merkezinde ve sığınakta dayanışmayı sürdürüyor...

A+ A-

2012 yılında Mor Çatı’nın dayanışma merkezine 1000’in üzerinde kadın ulaştı. Başvuruda bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar yaşadıkları şiddetten kurtulmak için Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Dayanışma Merkezi’nden sosyal, psikolojik ve hukuksal destek aldılar.

2012 yılında 26 kadın ve 21 çocuk Mor Çatı sığınağında kaldı. Bunlardan 13 kadın ve beraberlerinde bulunan 17 çocuk şiddetten uzak yeni yaşamlar kurdular. Kadınlar iş bularak çalışmaya başladı. Bir kadın kendi ailesine, 2 kadın ve 4 çocuk vatandaşı oldukları ülkelere, güvenlik sorunu yaşayan 2 kadın başka bir sığınağa yönlendirildi.

Kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla çıkarılan yasaların uygulanmaması, Mor Çatı Kadın Sığınağı’nda kalan ve şiddetten uzaklaşma mücadelesi veren kadın ve çocuklar için de büyük sorunlar yaratmaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı yasa, sığınaklarda kalan çocukların eğitimlerinin aksamaması için, yeni okullarına devamlarını “gizli kayıt” sistemiyle sağlamaktadır. Ancak, uygulamada sistem doğru işletilmemekte ve çocuklar baba tarafından bulunmaktadır. Sığınakta kalan anne ve çocuklar yerlerini değiştirmek zorunda kalınca çocukların eğitimleri aksamakta, en temel hakları ihlal edilmekte, annelerinin ve kendilerinin güvenlikleri tehlikeye girmektedir.

1 yıllık süre içinde Mor Çatı’nın 20 kadın ve çocuk kapasiteli sığınağında kalan kız çocukları ve kadınların yaşları 10 ile 50 arasında değişmektedir. Kadınlar koca, sevgili ve babadan gördükleri fiziksel, sözel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddet nedeniyle öncelikle Mor Çatı Dayanışma Merkezi’ne başvurmuşlardı. Mor Çatı Dayanışma Merkezi, sığınaktan ayrıldıktan sonra da ihtiyaç duyduklarında kadın ve çocuklara destek vermeyi sürdürmektedir.

Mor Çatı’nın sığınağında kalan kadınların Mor Çatı’yla ayrıntılı olarak paylaştıkları şiddet biçimleri:

-Çocuklar kullanılarak kadına psikolojik şiddet uygulanması ve boşandığı kocanın çocukları kaçırması.

-Kadının, kocadan ve kendi ailesinden hem psikolojik  hem de ekonomik şiddet görmesi.

-Koca veya sevgilinin kadının karşısında kendine bıçakla zarar vermesi.

-Kadının hapis edilmesi, cinsel istismara uğraması, ölümle tehdit edilmesi ve  terk edilmesi.

- Kadının kaburga kemiklerinin kırılması ve doktora gönderilmemesi.

-Kadının boşandığı koca tarafından tecavüze uğraması, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kalması.

Kadınlarla beraber sığınağa  gelen çocuklarda tespit ettiğimiz şiddet biçimleri:

-Babadan fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddet görmek.

- İhmal ve istismara uğramak.

- Baba tarafından anneye uygulanan şiddete tanık olmak.

 Mor Çatı’nın, sığınakta kalan kadınlara verdiği genel ve özel dayanışma destekleri sonucunda:

-Sığınakta kaldıkları süreç içerisinde 6 kadın çocuklarının velayetini alarak kocasından boşandı. 2 kadın evlilik sürecinde edinilmiş evin mülkiyetini üzerine aldı.

-3 kadın boşanma davası açtı. 2 kadın, 2012’de çıkartılan 6284 sayılı yasa gereği  kocayı evden uzaklaştırdı.

-10 kadın barodan adli yardım aldı.

-Çocuklarının velayeti babada olan 2 kadının, tatil ve hafta sonlarını çocuklarıyla geçirebilmesi için sığınakta çocuklara yer açıldı, hafta sonları sığınakta kalmaları sağlandı.

-1 kadın meslek kursuna gitti ve mesleğine uygun iş buldu.

-Bir kadına KPSS kursu desteği sağlandı, sınavda barajı geçti ve tercihlerini yaptı.

-2 kadın yarım kalan eğitimlerini devam ettirebilmek için açık öğretim lisesine kayıt yaptırdı.

-Yabancı uyruklu bir kadın için UNHCR ile iletişime geçildi, oturma izni alındı ve dil desteği verildi. 

Ayrıca psikiyatr desteği almaya devam ediyor.

-ABD vatandaşı olan bir kadına da Türkiye’de doğan çocuğunu yanında götürmesi ve pasaport çıkarması için uluslararası iletişim sağlanarak destek verildi. Ayrıca konsolosluk ilişkileri konusunda desteklendi, uçak biletinin alımı sağlanarak 3 çocuğuyla birlikte ülkelerine dönmeleri sağlandı ve ülkelerinde şiddetten uzak güvenlikli kalabilecekleri sığınak bağlantısı kuruldu.

-Kanada uyruklu olan ve Türkiye’de kocasının ailesi tarafından çocuğu kaçırılan ve çocuğun pasaportuna el konulan kadına, çocuğunu alması için hem sosyal hem de hukuki destek verildi.

Pasaportun yeniden çıkarılması için konsoloslukla ilişki kurulup, çocuğun çıkış izni alındı. Güvenlik riski nedeniyle Türkiye’den çıkışı için dayanışma gösterildi.

-15 kadın düzenli çalışabilecekleri işlere girdi, uzun süredir çalışıyorlar.

-32 kadın sığınakta kaldıkları süre içerisinde psikolojik destek aldılar, bazı kadınlar, sığınak sonrasında da bu destekleri almaya devam ettiler.

-Bir kadın homeopati desteği aldı.

 Sığınakta kalan çocuklara verilen dayanışma destekleri:

- 2 çocuk için Şişli Belediyesi’nden kreş desteği sağlandı.

- 8 çocuk ilköğretime devam etmekte olup, 7 çocuğun okula gizli kaydı yaptırıldı. Ne yazık ki, gizli kayıt sisteminin doğru uygulanmamasından dolayı 4 çocuğun okulları babaları tarafından tespit edildi.

- Sosyal destek olarak; ders takviyesi, eğitim materyali desteği ve çeşitli kültürel destekler sağlandı.

-Sosyal aktivite olarak; eğlence-oyun ve deniz etkinlikleri düzenlendi, atölyeler, tiyatro, konser, yaratıcı drama, kültür gezisi imkanları sağlandı.

- 7 çocuğun psikolojik destek alması sağlandı. Sığınaktan ayrılan çocuklar bu desteği almayı sürdürüyor.

- Sömestr ve yaz tatilinde çocuklara tatil programı yapıldı.

Sığınakta kalan kadın ve çocuklarla yaptığımız ortak dayanışma etkinlikleri:

-2012 yılı başlarında kadın ve çocuklar için sığınağa internet bağlantısı ve ortak kullanabilecekleri bilgisayar kurulumu yapıldı.

-Mor Çatı gönüllümüz tarafından yaz aylarında organize edilen tiyatro ve konser etkinliklerine kadın ve çocukların katılmaları sağlandı.

-Yine başka bir Mor Çatı gönüllümüz aracılığıyla kadın ve çocuklar için kültür turu gerçekleştirildi.

Mor Çatı Kadın Sığınağı’na kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan destekler:

-Temmuz ayında Polisan tarafından sığınak binasına badana boya yapıldı ve beyaz eşya desteği verildi.

-Hollandalı bir grup kadın, sığınakta kalan kadın ve çocuklara bayramda (ihtiyaçlarını da kapsayan) hediyeler aldılar.

-Bir grup Mor Çatı dostu, sığınakta kalan kadın ve çocuklar için maddi destekte bulundular.

-Yurtdışında yaşayan bir Mor Çatı dostu, sığınakta kalan bir kadının çocuklarıyla birlikte eve çıkması için maddi destekte bulundu.

-Çırağan Sarayı’nın  3 yıldır verdiği yemek desteği  2012 yılında da devam etti.

- Şişli Belediyesi,  2012 yılının Nisan ayından itibaren sığınağa sıcak – günlük yemek desteği verdi.

-Sarıyer Belediyesi, ( ihtiyaç halinde) araç desteği vermeye 2012 yılında da devam etti.

Mor Çatı, kadın ve çocukların şiddetsiz bir ortamda barınma/sığınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra aynı ortamda güçlenmelerini de hedeflemektedir. Bu bağlamda; sığınakta kalan kadınlarla 2012 yılı içinde çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Atölye konuları:

1- Hukuki haklarımız ve 6284 sayılı yasa (Mor Çatı gönüllüsü avukatlar tarafından)
2- Çocuklarda cinsel istismar (Mor Çatı gönüllüsü psikologlar tarafından)
3- Şiddetsiz iletişim yolları (Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacılar tarafından)
4- Anne ve çocuk ilişkisinde sınır belirleme (Mor Çatı gönüllüsü psikologlar tarafından)
Ayrıca, her hafta düzenli olarak, ev, çocuk ve anneler toplantısı yapıldı.
Sığınak çalışanları ise; her hafta kendi içlerinde yaptıkları toplantıların yanı sıra kendileri için organize edilen süpervizyonlara katılıp kendi güçlenmelerini de sağladılar. Ayrıca, Mor Çatı Dayanışma Merkezi ile olan ilişkilerin düzeni ve ortak çalışmaların organize edilmesi için her ay düzenli toplantılar yapıldı.

Dayanışmamız devam edecek!

2012 yılının başında, sığınakta kalan kadınların devlet kurumlarından hakları olan destekleri alırken yaşadıkları zorlukları veya mevcut haklarından hiç yararlanamama durumlarını gidermeye dönük, kurumlarla bir dizi görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler; İstanbul Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü,  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ile yapıldı.

2012’de olduğu gibi önümüzdeki yıl da kadınlara; hukuksal bilgilendirme ve baro aracılığıyla avukat tayini, psikolojik-bireysel-psikiyatrik destekler, gerektiğinde tıbbi destek, giysi yardımı, iş bulma ve meslek edinmeye dönük yönlendirme ve kültürel destekler, gerekli görülen hallerde refakat desteği (okuma-yazma bilmediği ya da engelli, yaralı olması, can güvenliğinin olmaması, ağır depresyonda olması gibi durumlarda polisle birlikte) verilecektir.

Çocuklara verilen; pedagojik destek, okul desteği (okul değiştirme vb. süreçlerdeki bürokratik destek), eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için teknik ve maddi destek ile aşıları da içeren tıbbi destekler önümüzdeki yıllarda da devam edecek.