Eşler bu yüzden boşanıyor

Eşle kopukluk veya bedensel uyumsuzluk gibi nedenler ortaya çıktığında bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor.

Eşler bu yüzden boşanıyor
A+ A-

Boşanma nedenleri araştırmasına göre evliliği bitiren sebeplerin başında sorumsuzluk ve ilgisizlik, ikinci sırada kıskançlık ve üçüncü sırada çocuğun aile içinde gördüğü muamele geliyor. Ekonomik sebepler ancak kendisine dördüncü sırada yer buluyor. Eşle kopukluk ve bedensel uyumsuzluk da diğer nedenler olarak ortaya çıkıyor.

BOŞANMA SEBEPLERİ

Sorumsuzluk-ilgisizlik
Kıskançlık
Çocuğa şiddet
Ekonomik sıkıntı
Eşle kopukluk
Bedensel uyumsuzluk

Kamuoyunda, "Son yıllarda boşanma oranlarının ciddi şekilde arttığı" inanışı olduğunu, araştırmayı bu nedenle yaptıklarını belirten Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, elde edilen sonuçların son 7 yılda boşanma oranlarında ciddi bir değişiklik olmadığını gösterdiğini söyledi. Çubukçu, ekonomik kriz sebebiyle son yıllarda boşanmaların arttığı iddialarının da asılsız olduğunu savundu.

KENDİ İSTEĞİYLE EVLENME

12 ilde yapılan araştırmaya göre boşanmalar kentlerde ve lise mezunları arasında daha yaygın.
Boşananların yaklaşık yüzde 40'ının eğitiminin lise ve dengi okul düzeyinde olduğunu belirten Çubukçu, eğitimi üniversite düzeyinde olanlarda boşanmaların, ilkokul mezunlarından daha düşük olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kendi iradeleriyle eşlerini seçen bu çiftler aşık oldukları ve karşısındakinin karakterini beğendikleri için evleniyor. Buna rağmen evliliklerin yüzde 42'si ilk 5 yılda sona eriyor.

İl merkezlerinde % 90
Lise mezunlarının boşanması % 40
Üniversite mezunları % 17

Erkekler % 93
Kadınlar % 88

OLUMSUZ ÖZELLİKLER EVLİLİK ÖNCESİNDE FARK EDİLİYOR

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 61'i eşinde önceden olumsuz özellikleri farketmesine karşın bunların evlendikten sonra değişeceğini umuyor. Kadınların yarısı, beğenilmeyen özellik olarak erkeğin sorumsuz olduğunu belirtirken, erkeklerin yüzde 41'i kadınların ailelerine aşırı düşkünlüğünü ileri sürüyor.

Evlilik içinde bir sorun yaşandığında gösterilen tepkilere bakıldığında, kadınların konuşmayıp sessiz kaldıkları, erkeğin ise şiddet gösterdiği saptandı. Kadınların yüzde 16'sı 'eşlerinin kendilerini döverek susturmaya çalıştığını' ifade diyor. Erkeklerin yüzde 16.9'u ise, 'eşlerinin tartışma sonrasında konuşmama şeklinde pasif direniş göstererek tepki verdiklerini' dile getiriyor.

BOŞANAN ERKEKLER, YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya göre boşandıktan sonra tekrar evlenmeye kadınların yüzde 57'si sıcak bakıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 64'e kadar çıkıyor.

Araştırmaya katılanların şimdiki durumlarına bakıldığında, erkeklerin yüzde 16'sının kadınların ise yüzde 9'unun yeniden evlendiği belirlendi.

Kadınlar % 57,6
Erkekler % 64