İki cins arasındaki en belirgin farklar

İşte kadınlar ve erkekler arasındaki en belirgin farklılıklar.

İki cins arasındaki en belirgin farklar
A+ A-

Doğası gereği kadınlar ve erkeklerin düşünüş mekanizmaları, hayata bakış açıları, olayları algılayışları ve bunların gündelik hayattaki uygulamaları farklılık gösterir. Kadınlar erkeklerin genellikle 'ince' olmayan davranışlarından şikayet ederken, erkekler ise kadınları 'takıntılı' olmakla eleştirir. Her iki durumda da kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri, yetiştiği ortam, yetiştirilme tarzları ve toplumsal normlar rol oynar.

Kadın ve erkeğin en belirgin özelliklerinden biri, kadınlar bir olayı daha derinlemesine incelerken erkeklerin olaylara bakış açısı daha düzdür. Bundan çıkarılacak sonuç ise, kadınların söylediklerinin altında bazen bir anlam bir ima olabilip, erkeklerinkinde ise bir anlam aranmaması gerektiğidir.

Erkekler olaylara çoğu zaman mantıksal açıdan bakarken, kadınlar olaylara daha duygusal açıdan bakarlar. Bir diğer fark ise erkekler daha olduğu gibi dolaysız davranırken, kadınlar toplumsal çekincelerden dolayı kendilerine bazen engel olabilirler.